Spring til indhold

Økonomi og HR

Økonomi og HR er en stabsfunktion, der understøtter alle ledelsesniveauer med HR og Økonomi, heriblandt rådmanden og Ældre- og Handicapudvalget.

Økonomi og HR arbejder med økonomistyring, der understøtter de bevægelser og mål, der besluttes i Ældre- og Handicapforvaltningen, samt opgaver inden for HR, løn og arbejdsmiljø.

 

Økonomi og HR arbejder bl.a. med:

  • udarbejdelse af drøftelses- og beslutningsoplæg til det politiske niveau og den strategiske ledelse
  • at drive forvaltningens økonomistyring, herunder tilrettelægge og gennemføre budgetproces, budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
  • at udvikle styringsredskaber på økonomiområdet
  • at udvikle og udarbejde ledelsesinformation, nøgletal og økonomiske analyser
  • at sikre korrekt personaleadministration i forbindelse med ansættelser/afsked, håndterings af disciplinærsager mv.
  • at sikre at alle har de rette it-programrettigheder ved ansættelsens start
  • at understøtte opgaver omkring trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær på arbejdsplads- og forvaltningsniveau

Ældre- og Handicapforvaltningen