Spring til indhold

Samarbejdsforum

I samarbejdsforummet kan du blive rådgivet og viderebringe dine idéer.

I Børn og Familierådgivningen er der etableret et samarbejdsforum. Det er et formelt forum, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse og medarbejdere og ledere fra Børn og Familierådgivningen mødes en gang i kvartalet.

 

Forældremedlemmernes oplevelser og erfaringer skal bruges til at forbedre samarbejdet og sagsbehandlingen i Specialafdelingen for Børn (tidligere Specialafsnittet) til gavn for alle de forældre, der er tilknyttet Specialafdelingen for Børn. Dialogen har høj prioritet og kan handle om ideer, forslag, udfordringer og problemstillinger, ligesom forældrene kan være sparringspartner for Specialafsnittet og andre dele af forvaltningen, når der f.eks. skal igangsættes nye tiltag og procedurer.

 

Samarbejdsforum er et rådgivende organ uden beslutningskompetence, og det behandler ikke enkeltsager – herunder konkrete klagesager.

 

Samarbejdsforummet:

  • Bidrager til, at området udvikler og forbedrer sig
  • Giver input til nye tiltag i Specialafsnittet
  • Viderebringer forslag og idéer fra forældrekredsen
  • Tager temaer op til drøftelse

 
Samarbejdsforummet består af fem forældre udpeget af Børn og Familierådgivningen, en repræsentant fra handicapområdet samt fire medlemmer udpeget blandt ledere og medarbejdere i Børn og Familierådgivningen.
 
Samarbejdsforummet blev evalueret i slutningen af 2019, hvorefter Børn- og Ungeudvalget d. 26. maj 2020 besluttede, at forummet skal fortsætte med udpegede forældre så længe Børn og Familierådgivningen vurderer, at arbejdet giver mening. 

 

Har du en idé?

Du er velkommen til at kontakte en forældrerepræsentant eller sekretariatet, hvis du har en ide til et tema, som samarbejdsforummet skal behandle. Temaet skal have generel karakter.
 
Forældrerepræsentantens mailadresser er ikke sikkerpost, du bør derfor ikke skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

 

Du kan kontakte

Forældrerepræsentant
Johnny Rasmussen
Telefon: 30 42 69 45
Mail: mjrasmu@gmail.com

 

Sekretariatet for Samarbejdsforum
Mette H. Frederiksen
Telefon: 21 57 42 33

 

Børn- og Ungeforvaltningen