Spring til indhold

Handicaphjælper som aflastning 

Her finder du oplysninger om aflastning i form af handicaphjælper til børn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børne- og Ungerådgivningen Specialafsnittet

Birkeparken 72 B
5240 Odense NØ
65 51 85 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Handicap - børn og unge

Email

handicap.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.30
Fredag 9.00-13.00

Har du et barn med en væsentligt funktionsnedsættelse, kan der for nogle familier være behov for at søge om aflastning i form af handicaphjælper. Denne aflastning kan bevilliges efter Servicelovens § 41, 83 eller 84. I en afgørelse om bevilling af handicaphjælper, vil det fremgå hvilken paragraf aflastningen er givet efter, omfanget samt hvad aflastningen indebærer. Har du som forælder en  hjemmetræningsordning, bliver handicaphjælperne ansat efter serviceloven § 32/32 a.

 

Hvis du  som  forælder får handicaphjælpertimer efter § 32/32 a eller § 41, er der mulighed for, at  du selv kan stå for lønudbetalingen - det vil sige at du som forælder selv er arbejdsgiver. Dette foregår ved, at  du bliver registreret som en selvstændig virksomhed og selv sørger for indberetning til Skat, afregner feriepenge, ATP, AM, osv. Er du som forælder arbejdsgiver, anbefaler vi altid, at der indhentes en børneattest. Du kan læse mere om børneattester på Borger.dk.

 

Hvis du som  forælder får handicaphjælpertimer efter § 83 eller § 84, er det Børne- og Ungerådgivningen, som står for indhentelse af børneattest, ansættelse og udbetaling af løn til handicaphjælperen.

 

Når Børne- og Ungerådgivningen er arbejdsgiver og administrerer lønudbetalingen, skal handicaphjælperen oprettes i vores systemer, hvor du som arbejdsgiver skal udfylde et oplysningsskema på handicaphjælperen. Der udfyldes løbende arbejdssedler, som sendes til Børne- og Ungerådgivningen.

Børn- og Ungeforvaltningen