Spring til indhold

Handicaphjælper som aflastning 

Her finder du oplysninger om aflastning i form af handicaphjælper til børn og unge.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Har du et barn med en væsentlig funktionsnedsættelse, kan der for nogle familier være behov for at søge om aflastning i form af handicaphjælper. Denne aflastning kan bevilliges efter Servicelovens § 41, 83 eller 84. I en afgørelse om bevilling af handicaphjælper, vil det fremgå hvilken paragraf aflastningen er givet efter, omfanget samt hvad aflastningen indebærer. Har du som forælder en hjemmetræningsordning, bliver handicaphjælperne ansat efter serviceloven § 32/32 a.

Hvis du som forælder får handicaphjælpertimer efter § 32/32 a eller § 41, er der mulighed for, at du selv kan stå for lønudbetalingen - det vil sige at du som forælder selv er arbejdsgiver. Dette foregår ved, at du bliver registreret som en selvstændig virksomhed og selv sørger for indberetning til Skat, afregner feriepenge, ATP, AM, osv. Er du som forælder arbejdsgiver, anbefaler vi altid, at der indhentes en børneattest. Du kan læse mere om børneattester på Borger.dk.

Hvis du som forælder får handicaphjælpertimer efter § 83 eller § 84, er det Odense Kommune, som står for indhentelse af børneattest, ansættelse og udbetaling af løn til handicaphjælperen.

Når Odense Kommune er arbejdsgiver og administrerer lønudbetalingen, skal handicaphjælperen oprettes i vores systemer, hvor du som arbejdsgiver skal udfylde et oplysningsskema på handicaphjælperen. Der udfyldes løbende arbejdssedler, som sendes til Odense Kommune.

 

Sagsbehandling

I Odense Kommune er sagsbehandlingen af de 0-17 årige opdelt:

Børn og Familierådgivningen - varetager børn 0 - 14 år. 

Ungerådgivningen - varetager unge mellem 15 - 17 år.

Børn- og Ungeforvaltningen