Spring til indhold

Træningsmetoder

Læs her om rammerne for træningsmetoder

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Træningsmetoder

Hjemmetræningen skal godkendes af Odense Kommune, såfremt der søges om dækning af udgifter forbundet med træningen. Hjemmetræningen kan foregå efter såvel konventionelle som alternative metoder. Hjemmetræningen af barnet eller den unge kan kombineres med et dag- eller skoletilbud i et såkaldt kombinationstilbud.

Hjemmetræningen kan indeholde flere forskellige indsatser/metoder, der har til formål at bidrage til de resultater, der er målsat. Dette kan f.eks. være indenfor barnets kommunikative, kognitive, fysiske, motoriske, emotionelle eller sociale færdigheder. Nogle former for træning vil kunne indgå som en almindelig rehabiliterende træning i hverdagen, hvorimod decideret fysisk træning med gentagne øvelser, vil være en større fysisk og psykisk belastning for barnet/den unge.

 

Nogle træningsmetoder er endnu ikke anerkendt som tilstrækkeligt dokumenterbare. I så fald vil det være nødvendigt, at forældrene fremsender en uddybende beskrivelse af den valgte træningsmetode, og hvordan effekten tænkes dokumenteret. Dette kan ske i samarbejde med udbyderen af træningsmetoden. Der stilles ikke krav om, at træningsmetoderne skal være videnskabeligt dokumenterede. Det er forældrenes ansvar at vælge og fremsende en kort beskrivelse af den/de valgte metode(r).

Familien kan vælge at træne efter én eller evt. flere metoder, og de kan kombinere konventionelle og alternative metoder. Såfremt familien ønsker at skifte fra én hjemmetræningsmetode til en anden metode, skal dette vurderes i visitationsudvalget forinden Børn og Familierådgivningens afgørelse af, om skiftet kan imødekommes og hvilke udgifter, der kan dækkes.

 

Sygehusbehandling/specialiseret behandling

Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har karakter af specialiseret behandling, kan ikke indgå som en del af hjemmetræningen. F.eks. kan respirationsterapi og trykkammerbehandling ikke være en del af hjemmetræning. Disse former for behandling er en lægeordineret sygehusbehandling eller højt specialiseret sygehusopgave, som alene kan foretages på sygehuse, der har opnået godkendelse af Sundhedsstyrelsen.

Børn- og Ungeforvaltningen