Spring til indhold

Ergo- og fysioterapeutiske tilbud til børn og unge med særlige behov

Hvis dit barn eller ung har betydelige og tungtvejende udfordringer kan det få hjælp af ergo- og fysioterapeuter fra special området.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Børneterapien

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 54 36
Find kontakt til en terapeut

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Børneterapi fys og ergo - for borgere

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-13.00

Se mere om Børneterapien og Covid-19 her.

 

Børn- og Ungeforvaltningen tilbyder en specialiseret ergo- og fysioterapeutisk indsats til børn og unge med betydelige og tungtvejende sansemotoriske udfordringer eller funktionsevnenedsættelser.

Ergo- og fysioterapeuternes indsats tilbydes som en del af den tværfaglige specialiserede indsats i børnehaven eller skolen, med udgangspunkt i dit barns behov og jeres hverdag som familie.

 

Vores arbejde foregår primært i Specialbørnehaverne og på Specialskoler og skoler med heldagsafdelinger/centerafdeling, og derfor er vores arbejde delt i 2 områder, henholdsvis småbørn (0-6 år) og skolebørn (7-17 år).

 

En specialiseret indsats

I den specialiserede indsats arbejder terapeuterne med at udrede dit barn og afdække dets behov. I samarbejde med jer, som forældre, og de nære fagpersoner, som er omkring dit barn, planlægges dagligdags indsatser, som understøtter dit barns udvikling i hverdagen. Samarbejdet mellem terapeuten og jer som forældre er vigtig for dit barns udvikling.

 

Der arbejdes med at forbedre dit barns forudsætninger for læring og for at kunne deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og fællesskaber. Derfor fokuserer vi bl.a. på dit barns sansemotoriske evner, og evner til at kommunikere.

 

Træningen tager altid udgangspunkt i leg og foregår enten i grupper eller individuelt. Dit barns behov for hjælpemidler udredes, så hjælpemidlerne kan blive en del af hverdagen.

 

Nedenstående er eksempler på indsatser, hvor dit barns deltagelse i hverdagsaktiviteter understøttes:

  • Spisning og mundmotorik  
  • Finmotorik og grovmotorik 
  • Sansebearbejdning 
  • Kognition 
  • Alternativ og støttende kommunikation (til børn med meget lidt eller intet talesprog)
  • Siddestillinger, og optimal lejring
  • Mobilisering og forflytning fra det ene sted til det andet

 

Børn- og Ungeforvaltningen