Spring til indhold

Ergo- og fysioterapeutiske tilbud til børn og unge med særlige behov (Børneterapien)

Hvis dit barn eller ung har betydelige og tungtvejende udfordringer kan det få hjælp af ergo- og fysioterapeuter fra special området.

Børn- og Ungeforvaltningen tilbyder en specialiseret ergo- og fysioterapeutisk indsats til børn og unge med betydelige og tungtvejende sansemotoriske udfordringer eller funktionsevnenedsættelser.

Ergo- og fysioterapeuternes indsats tilbydes som en del af den tværfaglige specialiserede indsats i børnehaven eller skolen, med udgangspunkt i dit barns behov og jeres hverdag som familie.

 

Vores arbejde foregår primært i Specialbørnehaverne og på Specialskoler og skoler med heldagsafdelinger/centerafdeling, og derfor er vores arbejde delt i 2 områder, henholdsvis småbørn (0-6 år) og skolebørn (7-17 år).

 

En specialiseret indsats

I den specialiserede indsats kan terapeuterne arbejde med at afdække dit barns behov. I samarbejde med jer, som forældre, og de nære fagpersoner, som er omkring dit barn, planlægges dagligdags indsatser, som understøtter dit barns udvikling og funktion i hverdagen. Samarbejdet mellem terapeuten og jer som forældre er vigtig for dit barns udvikling.

 

Der arbejdes med at forbedre dit barns forudsætninger for læring og for at kunne deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og fællesskaber. Det kan enten være gennem rådgivning og vejledning til jer forældre eller fagpersoner omkring barnet eller med konkrete indsatser i hverdagen.

 

Indsatsen tager udgangspunkt i meningsfulde aktiviteter og foregår enten i grupper eller individuelt.

 

Nedenstående er eksempler på indsatser, hvor dit barns deltagelse i hverdagsaktiviteter understøttes:

  • Spisning og mundmotorik  
  • Finmotorik og grovmotorik 
  • Sansebearbejdning 
  • Kognition 
  • Alternativ og støttende kommunikation (til børn med meget lidt eller intet talesprog)
  • Siddestillinger, og optimal lejring
  • Mobilisering og forflytning fra det ene sted til det andet
  • Samarbejde omkring hjælpemidler, så hjælpemidlerne kan blive en del af hverdagen

 

Børn- og Ungeforvaltningen