Spring til indhold

Specialiseret indsats til skolebørn

Vi tilbyder en specialiseret og koordineret indsats for børn og unge (7-17 år) i specialpædagogiske skoletilbud.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Børneterapien

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 54 36
Find kontakt til en terapeut

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Børneterapi fys og ergo - for borgere

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-13.00

Hvilke børn hjælper vi?

Børn og unge, i alderen 7-17 år, der har motoriske eller sensoriske problemer, der i væsentlig grad begrænser barnets/den unges muligheder for at deltage i læring og i skolens daglige aktiviteter. Vores indsatser er for de børn og unge, der er visiteret til et specialundervisningstilbud på en specialskole eller en specialklasse/heldagsafdeling. Herunder også børn og unge med multiple funktionsevnenedsættelser. Indsatsen tager udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer og udfordringer i hverdagen.


Hvad tilbyder vi?

Vores indsatser foregår primært klassevis og med enkelte individuelle forløb og har blandt andet fokus på:

  • Tidlig, forebyggende indsats til indskolingselever, herunder tilpassede bevægeaktiviteter i klassesammenhæng, bl.a. tilpasning af 45 minutters daglig motion og bevægelse i skolen.
  • Vurdering af elevernes aktivitetsproblematikker i skolen
  • Elevernes mulighed for at blive aktive deltagere i klassens fællesskab med hver deres forudsætninger
  • At bidrage til at kvalificere undervisningstilbuddet med henblik på inddragelse af sansemotoriske og fysiske aktiviteter som del af læringsmiljøet
  • At bidrage med viden om, hvordan de særlige hensyn, eleverne kan have brug for, kan blive en del af den daglige praksis i klassen

Indsatserne foregår i et tæt samarbejde med jer som forældre og klassens personale og gives i form af:

  • Rådgivning og vejledning til klassens personale og forældre
  • Træning som holdaktivitet eller individuelt
  • Vurdering og tilpasning af hjælpemidler i skolen

Målet med indsatsen er, at dit barn skal kunne indgå i klassens fællesskab og i timerne. Den undervisningsrelaterede indsats er basisydelse for børn og unge i specialundervisningstilbud. I tilfælde af, at dit barn har yderligere behov for en fysioterapeutisk indsats vil denne evt. kunne tilbydes via vederlagsfri fysioterapi eller som en tillægsydelse . For yderligere information om basisydelse og tillægsydelse kan du læse herunder.

 

Hvad siger loven?

Basisydelse

Den specialiserede ergo- og fysioterapeutiske indsats for børn i specialskole eller -klasse tilbydes som basisydelse via Folkeskolelovens §20 stk. 2. 

Basisydelse tilbydes under specialpædagogisk bistand som undervisningsrelateret ergo- og/eller fysioterapi, og tilbydes dels via klassetilbud med rådgivning og sparring til klassernes personale om elevers aktivitetsproblematikker i skolen. Dels tilbydes skiftende elever individuelle træningstilbud i afgrænsede perioder, særligt i forbindelse med skolestart. Det samlede mål er, at give børnene mulighed for at deltage i undervisningen og modtage læring. Der er ikke tale om et dækkende tilbud i forhold til barnets/den unges træningsbehov i forbindelse med funktionsevnenedsættelse.

Tillægsydelse

Den undervisningsrelaterede indsats kan i begrænset omfang suppleres med tillægsydelser efter Servicelovens §11 stk.7 eller §52 stk.3 og §86/§44. 

I nogle tilfælde kan træningsbehovet suppleres via den vederlagsfri fysioterapi eller Sundhedslovens §67/140a. Administrationen af den vederlagsfri fysioterapi varetages af Ældre- og Handicapforvaltningen, mens træningen varetages af praktiserende fysioterapeuter på klinikker. 

Der afholdes visitation for bevilling af tillægsydelse én gang om måneden (dog ikke i juli). Resultatet af visitationen sendes efterfølgende til forældrene.

Hvis du har spørgsmål til basisydelse og tillægsydelse, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Børn- og Ungeforvaltningen