Spring til indhold

Specialiseret indsats til småbørn

Specialområdet for småbørn tilbyder en specialiseret og koordineret indsats til børn i alderen 0-6 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Hvilke børn hjælpes?

Børn i alderen 0-6 år med betydelige og varige funktionsevnenedsættelser. Indsatsen sker i et tværfaglige samarbejde mellem forældre, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre fagpersoner, med henblik på at understøtte børnenes sansemotoriske udvikling.

Indsatserne tilbydes i Specialbørnehaven Platanhaven, Enghaveskolens Børnehave, i hjemmetræningsordningen samt via Genoptræningsplaner fra Sygehuset, eller som tillægsydelser.


Du kan læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke på nedenstående links:

Hvad tilbyder vi? 

Ergo- og fysioterapi er en del af specialbørnehavens tværfaglige indsats, som skal sikre barnet gode muligheder for udvikling og trivsel. Det overordnede mål er at udvikle og vedligeholde barnets ressourcer og forudsætninger med henblik på, at barnet bliver så selvstændigt som muligt i hverdagens aktiviteter hjemme, i børnehaven og i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Den ergo- og fysioterapeutiske indsats tilrettelægges ud fra en vurdering af barnets funktionsevne med hensyn til sanser, grov- og finmotorik, psyke og kommunikation.

Indsatserne kan f.eks. bestå af:

  • Samarbejde med og vejledning af forældre og pædagoger.
  • Træning med udgangspunkt i aktivitetsproblemer hjemme og i børnehaven.
  • Understøttelse af brugen af barnets hjælpemidler.

Indsatsen foregår primært som leg via tværfaglige gruppeaktiviteter, hvor der samtidig er fokus på sociale fællesskaber.
Ved specifikke behov kan indsatsen foregå individuelt.

 

Hvad siger loven

Ergo- og fysioterapeuternes arbejde inden for specialområdet for småbørn er lovgivningsmæssigt funderet i Lov om Social Service §32 (kaldet Serviceloven), som omhandler hjælp eller støtte til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i specialbørnehaver eller i Hjemmetræningsordningen. Den ergo- og fysioterapeutiske indsats gives som en integreret del af det tværfaglige tilbud i specialbørnehaven. 
Disse indsatser kaldes basisydelser.

 

Hjemmetræning

Ergo- og fysioterapeuternes arbejde indenfor hjemmetræningsordningen er funderet i Barnets lov § 85. I hjemmetræningsordningen kan ergo- og fysioterapeuter give vejledning til jer forældre, hvis der indgår fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke-uvæsentligt omfang i træningen. Desuden vil de så også deltage ved det lovpligtige tilsyn 2 gange årligt med henblik på målopfølgning. Aldersspændet i hjemmetræningsordningen er fra 0-18 år.

Hvis du har spørgsmål til hjemmetræning kan du læse mere på siderne om hjemmetræning her.

 

Tillægsydelse

Ergo- og fysioterapeuter tilbyder desuden indsatser til de børn, som ikke er i specialbørnehave eller hjemmetræningsordningen efter Barnets lov § 31 eller Serviceloven § 44/§ 86, som omhandler rådgivning, undersøgelse og behandling til børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt deres familier. 
Disse indsatser kaldes tillægsydelser. Der afholdes visitation for bevilling af tillægsydelse én gang om måneden (dog ikke i juli). Afgørelsen sendes efterfølgende til forældrene.

 

Genoptræningsplaner

Desuden varetages genoptræningsforløb efter Sundhedsloven §140, som opfølgning på sygehusforløb.


Børn- og Ungeforvaltningen