Spring til indhold

Specialiseret indsats til småbørn

Specialområdet for småbørn tilbyder en specialiseret og koordineret indsats til børn i alderen 0-6 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Indsatsen tager udgangspunkt i barnets ressourcer og udfordringer i hverdagen.
.

Hvilke børn hjælpes?

Specialområdet for småbørn tager sig af børn i alderen 0-6 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indsatsen sker i et tværfaglige samarbejde mellem forældre, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre fagpersoner, som på koordineret vis, tilbyder indsatser af forskellig art til børnene i målgruppen.

Indsatsen tilbydes i Specialbørnehaven Platanhaven, Enghaveskolens Børnehave, i hjemmetræningsordningen samt via Genoptræningsplaner fra Sygehuset, eller som tillægsydelser.


Du kan læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke på nedenstående links:

Hvad tilbyder vi? 

Basisydelse

Ergo- og fysioterapeuternes arbejde inden for specialområdet for småbørn er lovgivningsmæssigt funderet i Lov om Social Service §32 (kaldet Serviceloven), som omhandler hjælp eller støtte til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i specialbørnehaver eller i Hjemmetræningsordningen. Den ergo- og fysioterapeutiske indsats gives som en integreret del af det tværfaglige tilbud i specialbørnehaven. 
Disse indsatser kaldes basisydelser.

 

Hjemmetræning

I Hjemmetræningsordningen giver ergo- og fysioterapeuter vejledning til jer forældre, hvis barn trænes hjemme, derudover deltager terapeuten ved det lovpligtige tilsyn 2 gange årligt. Denne indsats kaldes basisydelse.

Hvis du har spørgsmål til hjemmetræning kan du læse mere i denne folder. eller på siderne om hjemmetræning her.

 

Tillægsydelse

Ergo- og fysioterapeuter tilbyder desuden indsatser til de børn, som ikke er i specialbørnehave eller hjemmetræningsordningen efter Servicelovens §11 stk.7 eller §§44/86, som omhandler rådgivning, undersøgelse og behandling til børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt deres familier. 
Disse indsatser kaldes tillægsydelser.
 
Desuden varetager vi genoptræningsforløb efter Sundhedsloven §140, som opfølgning på sygehusforløb.

Hvis du har spørgsmål til basisydelsen eller tillægsydelsen, er du velkommen til at kontakte os

Børn- og Ungeforvaltningen