Spring til indhold

Samtykkeerklæring PUST

Her kan du digitalt give dit samtykke til at, PUST indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger i forbindelse med modtagelsen af henvisningen.

Her kan du give dit samtykke til, at psykologerne ved PUST indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger, når de modtager henvisningen fra studievejleder.

 

Hvis du er under 18 år

Hvis du er under 18 år, underskrives samtykkeerklæringen af dine forældre eller den, som har forældremyndigheden. Samtykkeerklæringen er gældende 1 år.

 

Du kan tilbagekalde dit samtykke

Samtykket til indhentning/videregivelse af oplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte henviseren til psykologforløbet eller psykologen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen