Spring til indhold

Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter

Du har pligt til at handle, hvis du får mistanke om overgreb mod børn eller unge, herunder tilfælde af negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter. Læs mere om, hvordan du skal handle i denne beredskabsplan.

Du har pligt til at handle, hvis du får mistanke om overgreb mod børn eller unge, herunder tilfælde af negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter*. Beredskabsplanen beskriver overordnet hvad negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter er, hvordan du skal handle, og hvor du kan læse mere.

Beredskabsplanen formidler de lovgivningsmæssige krav til handleprocedurer i sager, hvor børn, unge og voksne udsættes for negativ social kontrol og/eller æresmotiverede konflikter – eller hvor der er bekymring for det.

Ledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere opfordres til at søge viden om negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter, da det er en vigtig forudsætning for at yde den bedste hjælp og støtte til børn, unge og voksne i disse komplekse sager.

Beredskabsplanen er godkendt af Odense Byråd den 13. marts 2024. Den revideres løbende, som minimum hvert fjerde år.

*I Odense Kommune anvendes den faglige betegnelse æresmotiveret kontrol, æresmotiveret vold og æresmotiverede konflikter. Betegnelsen æresmotiveret dækker det samme som betegnelsen æresrelateret, men præciserer at kontrollen eller volden er motiveret af et kollektivt forankret æresbegreb.

 

Indholdsfortegnelse:

Formålet med beredskabsplanen

Begrebsafklaring

Handleguide ved bekymring eller mistanke om overgreb

Til civile aktørerØvrige relevante links:

Beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge


Beredskabsplan for digitale krænkelser, deling af billeder og video (Til hhv. skoler og ungdomsuddannelser)

 

Hjemmesiden negativsocialkontrol.dk


Handlingsplan mod negativ social kontrol

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen