Spring til indhold

Begrebsafklaring

Hvordan definerer vi negativ social kontrol?

Odense Kommunes definition af negativ social kontrol

Negativ social kontrol kan overordnet defineres som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder.

Det er altså negativ social kontrol, når børn, unge og voksne gennem pres, tvang eller vold begrænses i deres livsudfoldelse i en grad, så de mistrives, mister selvbestemmelse og forhindres i at deltage som aktive borgere i samfundet.

 

Æresmotiverede konflikter


Æresmotiverede konflikter forstås som konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer. Konflikten motiveres af en opfattelse af, at familiens eller slægtens ære eller normer er blevet krænket. Familiens ære er nært knyttet til en opfattelse af familien som samlet enhed, hvor den enkeltes handlinger påvirker hele familiens ære.

Æresmotiverede konflikter og æresmotiveret vold adskiller sig fra andre typer af overgreb ved at være kollektivt organiseret, håndhævet og bifaldet af familien eller netværket omkring barnet/den unge.


Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen