Spring til indhold

Handleguide ved bekymring eller mistanke om overgreb

Sådan skal du handle, når du er bekymret eller har mistanke om overgreb mod børn og unge

Hvis du vil vide mere om, hvordan du skal handle ved bekymring eller mistanke om overgreb mod børn og unge – herunder negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter – kan du læse mere i Odense Kommunes Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge.

 

Handlevejledning i sager med negativ social kontrol

Er du bekymret for et barn eller en ung i relation til negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter?

Kontakt Vagt og Modtagelse i Børn- og Ungeforvaltningen på vagttelefonen: 65 51 85 00

Er du bekymret for en borger over 18 år i relation til negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter?

Kontakt CFU i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på vagttelefonen: 30 60 57 84

På hjemmesiden negativsocialkontrol.dk finder du en elektronisk handlevejledning i sager med negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter. Læs handlevejledningen her.


Har du brug for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os. Find kontaktoplysninger på negativsocialkontrol.dk

Opmærksomheder i relation til negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter:

 

Underretningspligt

Som fagperson, og i kraft af din skærpede underretningspligt, har du pligt til at handle på tegn på mistrivsel hos børn og unge, hvad end du arbejder direkte med børn og unge eller bliver bekymret for børn gennem dit arbejde med voksne. Det skal du også gøre i sager med negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter. Denne beredskabsplan er et supplement til den nuværende praksis. Den tydeliggør de opmærksomheder, der gælder særskilt for arbejdet med negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter, og de muligheder, som lovgivningen giver.

Søg rådgivning og sparring

Negativ social kontrol er et komplekst problem. Sager med negativ social kontrol starter ofte med en vag fornemmelse, og tvivl er et vilkår. Vi ved, at sager med negativ social kontrol ofte er æresmotiverede, men ikke altid. Vi ved også, at negativ social kontrol kan forekomme i alle kulturer og ramme alle – på tværs af alder og køn. Vi ved også, at en person på samme tid kan være både offer for og udøver af negativ social kontrol. Derfor er det vigtigt at undgå simple og ensidige årsagsforklaringer. Bevidsthed om mønstre skal gå hånd i hånd med en åben og nysgerrig tilgang til den enkelte sag.

Husk at det er professionelt at være i tvivl, når du deler din tvivl med andre professionelle og derved søger at folde en sag ud. Derfor er det vigtigste råd helt overordnet: Tøv ikke med at række ud til kolleger, videnspersoner i kommunen, din leder eller ekstern rådgivning, hvis du er i tvivl.

Find relevante, eksterne rådgivningstilbud på hjemmesiden negativsocialkontrol.dk.

Risikovurdering

Med Barnets Lov (§ 18 stk. 3) har kommunen pligt til at foretage en risikovurdering i sager, hvor der er mistanke eller viden om negativ social kontrol eller æresmotiverede konflikter. Risikovurderingen skal gennemføres inden forældre og netværk inddrages i sagen.

En risikovurdering er en vurdering af, om et barn eller en ung er truet, herunder om de er i risiko for at blive udsat for vold, tvangsægteskab, frihedsberøvelse, bortførelse og/eller genopdragelsesrejse.

I Odense Kommune udarbejder vi risikovurderinger på baggrund af det evidensbaserede redskab PATRIARK. En række af kommunens medarbejdere på tværs af børne-, unge- og voksenområdet er certificeret til at bruge PATRIARK. Kommunen inddrager også Sikkerhedskonsulenterne og VISO ved behov for understøttelse til risikovurdering og håndtering af æresmotiverede sager.*

Samtale med barn/ung uden inddragelse af forældremyndighedsindehaver

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at begrænse inddragelsen af forældrene eller familiens netværk. Det gælder eksempelvis i sager om negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter.

Har du en mistanke om at et barn eller en ung er udsat for negativ social kontrol eller en æresmotiveret konflikt? Husk at børn og unge – såvel som deres forældre eller andre voksne i deres netværk – kan være både ofre for og udøvere af negativ social kontrol.

Det er vigtigt at tale med barnet alene inden forældre eller familiens netværk inddrages. Inddragelse af familien kan udgøre en sikkerhedsrisiko for barnet eller den unge, eller lede til øget pres på barnet, den unge eller forældrene.

 

>> Kontakt Vagt og Modtagelse i Børn- og Ungeforvaltningen for råd og vejledning i forhold til at foretage en risikovurdering inden en eventuel samtale med forældrene. Ring på 65 51 85 00

Tilbud om rådgivning og handleplan til borgere over 18 år

Ifølge Servicelovens §12a har borgere over 18 år, der risikerer at blive eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt**, ret til rådgivning og – hvis der skønnes at være behov for det – tilbud om udarbejdelse af en handleplan. Handleplanen skal indeholde en risikovurdering og relevante støttemuligheder.

 

>> Kontakt Center for Familier og Unge for at høre mere om mulighederne for rådgivning og støtte. Ring på 30 60 57 84

Lovgivning på området

På hjemmesiden negativsocialkontrol.dk finder du en oversigt over lovgivning af relevans for negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter. Find oversigten her.*Sikkerhedskonsulenterne hører under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). I Odense Kommune er de forankret i CFU. VISO hører under Social- og Boligstyrelsen.

**Jf. note i indledningen anvender Odense Kommune betegnelsen æresmotiveret konflikt. I Serviceloven anvendes æresrelateret konflikt, og derfor gengives denne betegnelse her.

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen