Spring til indhold

Formålet med beredskabsplanen

Læs om formålet og lovgrundlaget for beredskabsplanen

Denne beredskabsplan er et tillæg til Odense Kommunes Beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen for negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter beskriver særlige opmærksomheder ved dén type af overgreb. Den omfatter også voksenområdet.

 

barnets lov § 15, stk. 3

  • Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.
  • Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

 

Indholdet i Beredskabsplanen uddybes på kommunens hjemmeside: negativsocialkontrol.dk. Her finder du materiale, der kan gøre dig klogere på emnet. Du kan også læse, hvor du kan henvende dig, hvis du eller en du kender, har behov for hjælp, eller du har mistanke om negativ social kontrol.

Du kan også orientere dig i Håndbog til barnets lov (Social og Boligstyrelsen, 2023), særligt siderne 41-46.

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen