Spring til indhold

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Har du på grund af en varigt nedsat funktionsevne brug for hjælp for at få din dagligdag til at fungere?

Hvad er hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning?

  • Hjælpemidler er produkter, der bliver lavet specielt til personer med en nedsat funktionsevne og med en begrænset del af befolkningen som målgruppe. Eksempel: el-kørestol, toiletforhøjer, stokke, trykaflastende madrasser og lignende.
  • Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet til gavn for alle personer og som forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug. Eksempel: el–scooter.
  • Boligændring vil sige, at du kan få hjælp til en nødvendig ændring af boligen f.eks. at fjerne dørtrin, ombygning af bad og køkken og etablering af rampe eller trappelift.

Der ydes hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler. Dette sker hos Hjælpemiddelservice. Der ydes ikke hjælp til dækning af udgifter til drift, rengøring og almindelig vedligeholdelse.

Hvem kan ansøge?
For at være berettiget til et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller hjælp til boligindretning skal du have en varigt nedsat funktionsevne, hvilket vil sige, at træning eller behandling ikke kan bedre din funktionsevne. Der er forskellige kriterier for bevilling af de forskellige former for hjælpemidler. Kommunens hjælpemiddelsagsbehandlere vil sammen med dig afklare dit behov og de muligheder, der er for hjælp fra kommunen.

Hvordan søger du?
Du skal ansøge digitalt via den grønne boks. Din ansøgning vil blive behandlet af Odense Kommune. Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte Indgangen.

 

Andre tilbud
Hjælpemidler til brug på arbejde

Jobcenter Odense kan tilbyde tilskud til hjælpemidler m.m. til personer med begrænset arbejdsevne med henblik på muligheden for at deltage i tilbud samt opnå eller fastholde beskæftigelse. Klik her for at læse mere om tilbuddet.

 

Drejer det sig om et barn eller en ung under 18 år - læs mere her

Ældre- og Handicapforvaltningen