Spring til indhold

Støtte til køb af bil (Handicapbil)

Du kan søge om støtte til køb af bil ved Odense Kommune, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at det forringer din evne til at færdes

Selvbetjening

For at få støtte skal du eller dit barn have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at det forringer din evne til at færdes.

Alle behandlingsmuligheder skal som udgangspunkt være udtømte, før din funktionsnedsættelse kan betragtes som varig, og din transport må ikke kunne løses på andre måder end med egen bil.

For at være berettiget til støtte til bil, skal dit kørselsbehov være betydeligt og ikke kunne løses på anden vis med for eksempel el-køretøj, Flextrafik, Handicapkørsel eller Sygesikringskørsel. Det er således ikke alene din funktionsevne, der ligger til grund for afgørelsen.

Odense Kommune kan bevillige et rentefrit lån op til 201.000 kr. (2022 sats, hvoraf du skal betale halvdelen tilbage over 8 år. Hvis du har en indkomst over 239.000 kr. (2022 sats), forhøjes den del, du skal tilbagebetale.

Du kan få støtte til almindelig personbil og en udvidet støtte, hvis det vurderes, at du har behov for en større bil, eksempelvis en minibus. Du kan søge om særlig indretning til din bil, uanset om der bevilget støtte til køb af bil eller du selv ønsker at købe en bil.

Det er et krav, enten at:

  • Politiet stiller krav om det
  • Dit helbredsforhold i øvrigt taler for det
  • Det letter din placering i bilen

Tilskud til automatgear er den faktiske udgift dog højest 27.820 kr. (2022 sats). Automatgearet skal som udgangspunkt også holde i 8 år, men man kan i særlige tilfælde få støtte til udskiftning inden.

Du skal regne med en månedlig udgift på ca. 3.000 kr. pr. måned. 

Se denne film før du søger:

Odense Kommune lægger vægt på følgende:

  • Hvis du skal bruge bilen til og fra uddannelsessted, skal din uddannelse være af et vist niveau og sigte mod arbejde
  • Hvis du skal bruge bilen til at komme til dit arbejde, skal du have et fast arbejde.
  • Hvis du skal bruge bilen til fritid og trivsel, skal det dokumenteres, at din transport ikke kan løses med andre kørselsordninger.

Sådan søger du om støtte til en handicapbil

Du kan ansøge digitalt ved at trykke på den grønne knap "Ansøg om støtte til køb af bil" her på siden, eller du kan kontakte Odense Kommunes bilteam - Se kontaktboksen.

Odense Kommune vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes. Desuden vil Odense Kommune vurdere, om dit transportbehov kan dækkes på anden vis, eksempelvis med muligheden for at anvende andre kørselsordninger, herunder Flextrafik, Handicapkørsel, Handicapservice hos DSB, sygesikringskørsel, kørsel til og fra sygehus eller ved at anvende cykel eller hjælpemidler som eksempelvis rollator, el-køretøj med videre.

Ældre- og Handicapforvaltningen