Spring til indhold

Nødkald

Hvis du har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du ansøge om nødkald. Her kan du læse, hvordan du ansøger.

Bevilling af nødkald kan ske til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor bevillingen af et nødkald kan hjælpe borgeren til selvstændigt at kunne tilkalde hjælp i kritiske situationer. 

Ved kritiske situationer forstås situationer, der kræver hurtigt medicinsk behandling og/eller fald. 

 

Kriterier for bevilling af nødkald

  • Manglende evne til at betjene og tale i mobiltelefon/trådløs telefon. 
  • Tendens til at falde, hvor faldtendensen er udredt. 
    • Faldforebyggelse skal være afklaret. Uhensigtsmæssig indretning i boligen skal være løst, og evt. behov for hjælpemidler skal være afklaret.
    • Genoptræningspotentiale skal være afklaret.
  • Kritiske situationer der kræver hurtig medicinsk behandling, og hvor borgeren i situationen ikke kan bruge mobiltelefon/trådløs telefon.

 

Ansøg om nødkald

Hvis du vil ansøge om nødkald og i forvejen modtager hjælp til personlig pleje eller sygepleje, kan du henvende dig gennem en af de medarbejdere, du kender. 

Hvis du vil ansøge om nødkald, men ikke modtager hjemmepleje eller sygepleje, kan du kontakte Indgangen på tlf.: 63 75 25 75.

Ældre- og Handicapforvaltningen