Spring til indhold

Information om katetre

Bevilling af katetre i Odense Kommune

For at få en bevilling, er det en forudsætning, at du har en varig lidelse. Det er Odense Kommune, der bevilger dine kateterprodukter. Det kan betyde, at det produkt, vi tilbyder, ikke er det samme produkt, du har afprøvet på f.eks. sygehuset. Kontinenssygeplejersken vurderer, hvilket produkt, der passer bedst til dig og din hverdag.

 

 

Faste katetre

 

Ud over kateteret kan bevillingen omfatte urinposer, urinposeholder, urinposefiksering og ventiler. Du skal selv sørge for plaster til fiksering og evt. skyllevæske.

 

 

Engangskatetre

 

Engangskatetre bliver brugt til engangstømning af blæren. Det er vigtigt, at du ikke tømmer blæren oftere, end du har fået anvist, da det kan skade din blære at
gøre det for hyppigt. Kontinenssygeplejersken kan kontaktes, hvis du har brug for yderligere vejledning.

 

Fritvalgsordningen

 

Fritvalgsordningen kan benyttes, hvis du ønsker et andet produkt, end det Odense Kommune har bevilget. Du afholder selv merprisen på det ønskede produkt.

 

 

Bestilling

 

Når du har brug for nye katetre, kontakter du selv leverandøren. Du finder kontaktoplysninger på leverandøren på din bevilling.

 

 

Opfølgning

 

Det antal katetre, du får bevilget, er vejledende. Vi følger løbende op på, at du ikke bruger færre eller flere katetre, end du har brug for. Hvis dit behov ændrer
sig, skal du henvende dig til kontinenssygeplejersken for at få justeret bevillingen.

 

Opbevaring

 

Produkterne opbevares rent, tørt og ved stuetemperatur.

Har du problemer med dit kateter eller brugen af det, og har du brug for råd og vejledning, så kontakt kontinenssygeplejersken.

 

Ved spørgsmål. Kontakt INDGANGEN, Tlf.: 63 75 25 75, tryk 1.

Ældre- og Handicapforvaltningen