Spring til indhold

Information om stomi

Bevilling af stomiprodukter i Odense Kommune

For at du kan få en bevilling, er det en forudsætning, at du har en varig lidelse. Når du får bevilget stomiprodukter, er det Odense Kommune, der bevilger dette. Det kan betyde, at det produkt, vi tilbyder, ikke er det samme som det produkt, du har fået udleveret på f.eks. sygehuset.

 

Ingen er ens

 

Ingen stomiopererede er ens. Kontinenssygeplejersken vurderer derfor i samråd med dig, hvilket produkt der passer bedst til dig i forhold til din stomi og din hverdag. Kontinenssygeplejersken hjælper og vejleder dig i at bruge stomiprodukterne, så de hurtigt bliver en naturlig del af din hverdag.

 

Fritvalgsordningen

 

De stomiprodukter, Odense Kommune tilbyder, er underlagt kommunens indkøbsaftale. Ønsker du produkter, der ikke er en del af indkøbsaftalen, kan du gøre brug af fritvalgsordningen, hvor du selv betaler merprisen på det produkt, du vil bruge.

 

Bevillingen omfatter:

• Stomiposer
• Plader
• Evt. ringe og/eller pasta

 

Tillægsprodukter. Efter individuel vurdering kan der i nogle tilfælde bevilliges:

 

• Klæbefjerner
• Hudbeskyttelse
• Kantsikringer

 

Du skal selv købe hygiejneprodukter som f.eks.:

 

• Afvaskningsmaterialer
• Affaldsposer 

 

Tillægsprodukter du ikke har bevilling på, kan du købe hos leverandøren eller på apoteket.

 

Når du har brug for nye poser og plader, kontakter du selv leverandøren. Du finder kontaktoplysninger på leverandøren på din bevilling. Det første halve år kan du kun bestille produkter til en måned ad gangen. Det er for at sikre, at du får det rigtige produkt og den rette mængde i forhold til dit behov. Du kan efter de seks måneder bestille til tre måneder ad gangen.

 

Opfølgning

Det antal poser og plader, du får bevilget, er vejledende. Vi følger løbende op på, om du bruger færre eller flere produkter, end du har behov for. Hvis dit
behov ændrer sig, skal du henvende dig til kontinenssygeplejersken for at få justeret bevillingen.

Har du problemer med dine stomiprodukter, får du hudproblemer som følge af stomien, eller har du generelt brug for råd og vejledning, så kontakt din
kontinenssygeplejerske.

INDGANGEN, Tlf.: 63 75 25 75, tryk 1.

Ældre- og Handicapforvaltningen