Spring til indhold

Frit valg ved køb af hjælpemidler og boligindretning

Ifølge lovgivningen kan du frit vælge, hvor du køber hjælpemidler og boligindretning.

Loven betyder, at når du får bevilget et hjælpemiddel fra kommunen, kan du vælge selv at stå for anskaffelsen af dette, og når du får bevilget en boligindretning fra kommunen, kan du vælge selv at stå for gennemførelsen af denne.

Det vil altså sige, at du i stedet for at få dit hjælpemiddel fra kommunen kan vælge at købe det hos en anden leverandør. Dette gælder dog ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det, du selv har valgt. Hvis det hjælpemiddel, du køber selv, er dyrere end det, kommunen kan tilbyde dig, skal du selv betale merudgiften.

I forhold til boligindretning betyder det, at du kan vælge selv at stå for indretningen af din bolig, herunder indkøb af materialer og valg af håndværker, frem for at lade kommunen stå for det. Dette gælder både, hvis du er boligejer, hvis du bor i en lejebolig, eller hvis du bor i en andelslejlighed. Hvis du selv står for boligindretningen, og den bliver dyrere end det, kommunen kan tilbyde dig, skal du selv betale merudgiften.

Læs mere i Odense Kommunes informationsskrivelse om frit valg af hjælpemidler og informationsskrivelse om frit valg ved boligindretning

Ældre- og Handicapforvaltningen