Spring til indhold

Palliation/lindring

Hvis du har brug for lindring under alvorlig sygdom.

Hvis du har fået en livstruende sygdom, hvor du har brug for lindring i forbindelse med behandling eller du er uhelbredelig syg, er der stadig mange muligheder for at lindre og rehabilitere. Palliativ indsats indebærer at give så meget lindring og livskvalitet som muligt, samtidig med at man lever med en uhelbredelig sygdom. Rehabilitering indebærer at kunne gøre mest muligt selv. Det gælder allerede fra tidligt efter du har fået diagnosen, og helt frem til livet slutter.

 

I sygdomsforløbet

Undervejs i sygdomsforløbet kan du forvente at opleve mange forskellige udsving i din tilstand. Der kan være fysiske symptomer som hænger sammen med psykisk velvære som igen kan hænge sammen med sociale forhold i livet og tanker for fremtiden. Derfor øges livskvaliteten bedst ved at se på alle behov, vi har som mennesker.
Sammen med en palliationssygeplejerske kan du have en samtale om din aktuelle situation, dine tanker om fremtiden og om de behov, som sygeplejen kan hjælpe med.

 

Besøg af palliationssygeplejerske

Det kan være en god ide at få besøg af en palliationssygeplejerske efter udskrivning fra sygehus, hvor i kan tale om, hvad der kan give dig lindring og livskvalitet. Ved alvorlig sygdom kan der være mange symptomer, som er vigtige at vurdere for, at opnå bedst lindring, det kan for eksempel være åndenød, mundtørhed, smerter, depression og meget mere.

Palliationssygeplejersken kan også hjælpe med kontakt til andre faggrupper og foreninger, der kan hjælpe dig. Det kan være en psykolog, præst, sagsbehandlinger, hospice og mange flere.

 

Hvordan får du kontakt til en palliationssygeplejerske

Du kan træffe palliationssygeplejersken på telefon 21 34 61 95 på alle hverdage mellem kl. 8.20 – 13.00. Borgere og pårørende kan også henvende sig uden henvisning/frit for blot at få råd og vejledning telefonisk.

 

 

Sundhedsforvaltningen