Spring til indhold

Begravelse og bisættelse

Odense Kommune administrerer de 6 kommunale kirkegårde: Assistenskirkegården, Dalum kirkegård, Fredens kirkegård, Korsløkke kirkegård, Risingskirkegård, skovbegravelsespladsen i Kohaveskoven samt kirkegårdskapellet og krematoriet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Alle, både troende og ikke troende, kan erhverve sig et gravsted på de kommunale kirkegårde.

Drejer det sig om valg af gravsted. Klik her

 

Odense Kommune administrerer følgende kirkegårde:

De resterende kirkegårde i Odense, administreres af menighedsrådene i de pågældende sogne. Find det aktuelle sogn på sogn.dk.

 

Valg af gravsted

Find information om køb og reservation af gravsteder

Find information om køb og reservation af gravsteder

Priser for ydelser

Find priser for ydelser

Find priser på ydelser fra de kommunale kirkegårde

Kirkegårdskapellet og krematoriet

Find oplysninger om kirkegårdskapellet

Se hvad kirkegårdskapellet kan bruges til

Vedtægter og ordensreglement

Få svar på ofte stillede spørgsmål

By- og Kulturforvaltningen