Spring til indhold

Begravelse og bisættelse

Odense Kommune administrerer de 5 kommunale kirkegårde, skovbegravelsespladsen Kohaveskoven, kirkegårdskapellet samt krematoriet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Corona/Covid-19

Kirkegårdskontoret har indført skærpet adgang til krematoriet for at minimere risikoen for spredning af Coronavirus. Indskærpelsen er trådt i kraft, indtil andet meldes ud.

 

Hvad betyder det for dig som borger?

Alt administrativt personale på Kirkegårdskontoret arbejder hjemme. Du kan dog stadig komme i kontakt med personalet - se mere herunder:

 • Landskabsarkitekt Casper Nicolai Khalik Pagh Vett træffes via e-mail: cnpv@odense.dk og mobil 40 16 28 01.
 • Kirkegårdsassistent Birgit Jensen træffes via e-mail: bjens@odense.dk og mobil 40 16 28 03.
 • Kister kremeres stadig, og urner udleveres fortsat fra Kapelkontoret, Heden 5
 • Vi deltager stadig ved kistebegravelser.
 • Der er åben for urnenedsættelser og salg. Kirkegårdskontoret bringer urner ud. Du kan kontakte Kirkegårdskapellet på tlf. 65 51 27 93 omkring aftale om afhentning af urne.
   
 • Vi sælger nye begravelsespladser, laver aftaler på kirkegårdene vedrørende anlæg, renholdelse og så videre.
 • Der må være 32 pårørende/deltagere til højtideligheder i Kapellet.
 • Det er muligt med fremvisninger efter kl. 16.30. Dette koordineres med bedemanden. Hvis der er højtideligheder i Kapellet om lørdagen, vil det ikke være muligt at have fremvisning.  
 • Efter kremeringen bliver det muligt at holde en højtidelighed over urnen i kapellet. Dette koordineres med bedemanden.
--pp--

Drejer det sig om valg af gravsted. Klik her

Alle, både troende og ikke troende, kan erhverve sig et gravsted på de kommunale kirkegårde. 

Odense Kommune administrerer følgende kirkegårde:

De resterende kirkegårde i Odense, administreres af menighedsrådene i de pågældende sogne. Find det aktuelle sogn på sogn.dk.

 

Valg af gravsted

Find information om køb og reservation af gravsteder

Find information om køb og reservation af gravsteder

Priser for ydelser

Find priser for ydelser

Find priser på ydelser fra de kommunale kirkegårde

Kirkegårdskapellet og krematoriet

Find oplysninger om kirkegårdskapellet

Se hvad kirkegårdskapellet kan bruges til

Vedtægter og ordensreglement

Få svar på ofte stillede spørgsmål

By- og Kulturforvaltningen