Spring til indhold

Vedtægter og ordensreglement

Se vedtægterne for de kommunale kirkegårde.

Vedtægt  

På de kommunale kirkegårde gælder Vedtægten for Odense Kommunes Kirkegårdesom indeholder følgende love, bekendtgørelser og cirkulære:

 • Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
 • Bekendtgørelse nr. 1238 af 22. oktober 2007
 • Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 1975. Cirkulære om begravelse og ligbrænding
 • Lov om begravelse og ligbrænding
 • Ordensreglement
 • Regler for begravelse uden kiste i muslimske afdelinger på Risingskirkegård og Korsløkke kirkegård

 

Ordensreglement

Kirkegården er et indviet sted. Du bedes derfor medvirke til at opretholde ro og orden.
 

Det er ikke tilladt at:

 • Plukke blomster eller brække grene af
 • Færdes i beplantede arealer eller gå ind på gravsteder, der tilhører andre
 • Medbringe hunde med mindre de føres i snor
 • Fjerne blomster eller kranse fra kirkegården
 • Børn færdes uden ledsagelse af voksne
 • Lægge blomsteraffald, papir og lignende andre steder end i affaldskasserne
 • Udføre arbejde på gravstederne mod betaling uden for den arbejdstid, der gælder for gartnerne. Ligesom det er forbudt at henvende sig til kirkegårdenes besøgende med tilbud om udførelse af sådan arbejde

 

By- og Kulturforvaltningen