Spring til indhold

Vedtægter og ordensreglement

Se vedtægterne for de kommunale kirkegårde.

Vedtægt  

På de kommunale kirkegårde gælder Vedtægten for Odense Kommunes Kirkegårdesom indeholder følgende love, bekendtgørelser og cirkulære:

 • Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
 • Bekendtgørelse nr. 1238 af 22. oktober 2007
 • Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 1975. Cirkulære om begravelse og ligbrænding
 • Lov om begravelse og ligbrænding
 • Ordensreglement
 • Regler for begravelse uden kiste i muslimske afdelinger på Risingskirkegård og Korsløkke kirkegård

 

Ordensreglement

Kirkegården er et indviet sted. Du bedes derfor medvirke til at opretholde ro og orden.
 

Det er ikke tilladt at:

 • Plukke blomster eller brække grene af
 • Færdes i beplantede arealer eller gå ind på gravsteder, der tilhører andre
 • Medbringe hunde med mindre de føres i snor
 • Fjerne blomster eller kranse fra kirkegården
 • Børn færdes uden ledsagelse af voksne
 • Lægge blomsteraffald, papir og lignende andre steder end i affaldskasserne
 • Udføre arbejde på gravstederne mod betaling uden for den arbejdstid, der gælder for gartnerne. Ligesom det er forbudt at henvende sig til kirkegårdenes besøgende med tilbud om udførelse af sådan arbejde

 

IKKE TILLADTE EFFEKTER OG MATERIALER PÅ GRAVSTEDER

Ud over gældende retningslinjer for gravstedstyperne på Odense Kommunes Kirkegårde, gælder følgende liste for

anvendelse af materialer og effekter på gravstederne.

Kirkegårdsbestyrelsen tilpasser løbende listen og tilføjer eller fjerner materialer og

effekter.

 

Materialer og effekter, der ikke må anvendes på gravsteder:

                             Plastichegn

                             Asfaltering

                             Blinkende lamper og lyskæder

                             Betonprodukter til byggeri, som fx super-8-sten

                             Plantesten, knæksten

                             Plankeværk

                             Byggematerialer til indendørs anvendelse

       Græs, kun hvis det er tilladt iht. gravstedsbestemmelserne

 

By- og Kulturforvaltningen