Spring til indhold

Reservation af gravsted (forlodskøb)

Du har mulighed for at reservere et gravsted ved at købe det, før det skal benyttes til begravelse eller urnenedsættelse, via et forlodskøb.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Da visse områder på kirkegårdene er mere eftertragtede end andre, kan der i nogle tilfælde være interesse for at erhverve et gravsted, så du er sikker på at få plads der, hvor du ønsker det.

Der kan være mange forskellige faktorer, der afgør, hvorfor et bestemt sted netop har betydning for den pågældende person eller familie. Uanset hvilke bevæggrunde der er, vil vi altid forsøge at efterkomme ønskerne, så godt som muligt. 

Særlige forhold ved reservation (forlodskøb) af gravsted

Der er en række forhold, der gør sig gældende, når du reserverer et gravsted:

  • Du har mulighed for at købe alle typer gravsteder på forhånd undtagen de anonyme gravsteder i græs, som ligger på de anonyme kistefællesplæner og de anonyme urnefællesplæner, ej heller i Kohaveskoven da denne er en anonym gravplads i skovbunden. Kirkegårdskontoret bestemmer rækkefølgen ved de anonyme gravsteder for at opnå et administrerbart system, der er praktisk muligt at udføre, når der skal graves
  • Det er muligt at erhverve det ønskede antal pladser
  • Du kan ikke få etableret anlæg på gravstederne jf. gravstedsservitutten
  • For gravsteder uden servitut skal du årligt betale for en halv renholdelse for at Kirkegårdskontoret passer græsarealet
  • Der skal betales jordleje, da gravstedet ikke benyttes til begravelse eller urnenedsættelse
  • Gravstedet erhverver du for en periode på minimum 5 år.  
  • Du har mulighed for at erhverve gravstedet for en periode på maksimum 10 år for urnegravsteder og 20 år for kistegravsteder – svarende til den pågældende fredningsperiode
  • Hvis du ønsker at erhverve gravstedet ud over fredningsperioden, skal du betale for en lang vedligeholdelse for hele perioden
  • Du er velkommen til at kontakte Kirkegårdskontoret for valg af gravsted og her aftale et møde på kirkegården
  • Under mødet på kirkegården skal du udfylde en købeseddel på gravstedet

 


By- og Kulturforvaltningen