Spring til indhold

Reservation af gravsted (forlodskøb)

Du har mulighed for at reservere et gravsted ved at købe det, før det skal benyttes til begravelse eller urnenedsættelse, via et forlodskøb.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Reservation af gravsted (forlodskøb)

Du har mulighed for at reservere et gravsted ved at købe det, før det skal benyttes til begravelse eller urnenedsættelse, via et forlodskøb.

Da visse områder på kirkegårdene er mere eftertragtede end andre, kan der i nogle tilfælde være interesse for at erhverve et gravsted, så du er sikker på at få plads der, hvor du ønsker det.
Der kan være mange forskellige faktorer, der afgør, hvorfor et bestemt sted netop har betydning for den pågældende person eller familie. Uanset hvilke grunde der er, vil vi altid forsøge at efterkomme ønskerne, så godt som muligt.

 

Særlige forhold ved reservation (forlodskøb) af gravsted

Der er en række forhold, der gør sig gældende, når du reserverer et gravsted:

  • Du har mulighed for at købe alle typer gravsteder på forhånd, undtagen de anonyme gravsteder i græs, som ligger på de anonyme kiste- og urnefællesplæner, ej heller i Kohaveskoven da denne er en anonym gravplads i skovbunden.
  • Det er muligt at erhverve det ønskede antal pladser, man har behov for.
  • For gravsteder uden servitut skal du årligt betale for en halv renholdelse, alt efter størrelsen, for at Kirkegårdskontoret passer græsarealet.
  • Der skal betales jordleje, da gravstedet ikke benyttes til begravelse eller urnenedsættelse
  • Gravstedet erhverver du for en periode på minimum 5 år.
  • Ønsker du at erhverve gravstedet mere end 5 år, skal du oplyse dette ved købet

For at reservere (forlodskøb) af gravsted, skal du kontakte kirkegårdsassistenten Birgit Jensen eller Landskabsarkitekt Casper Vett. – Klik her for kontaktinfo.

 

 

 


By- og Kulturforvaltningen