Spring til indhold

Trossamfund

Alle, både troende og ikke troende, kan erhverve sig et gravsted på de kommunale kirkegårde.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ønsker man at købe et gravsted på en af de kommunale kirkegårde, skal man henvende sig til Kirkegårdsadministrationen, uanset hvilken trosretning man tilhører. 

Odense Kommune ser positivt på alle henvendelser, og hvis vi imødekommer ønsket fra trossamfundet om egen begravelsesplads, indgår vi i en dialog med trossamfundet om det videre forløb.

 

For de kommunale kirkegårde gælder én vedtægt, uanset hvilken trosretning og hvilket område på kirkegården der er tale om.


Enkelte af disse trosretninger har fået udlagt særlige områder på kirkegårdene, og der er i dag områder for katolikker, muslimer, asa- og vanetroende og yazidier.

Ønsker en trosretning deres egen begravelsesplads på de kommunale kirkegårde, skal trosretningen være anerkendt af Kirkeministeriet.
Derudover forventes det, at trossamfundet bidrager økonomisk til anlæggelsen af begravelsespladsen. Se Kirkeministeriets hjemmeside over anerkendte trossamfund på www.km.dk.

Trossamfundet kan fremsætte et skriftligt ønske til Kirkegårdsadministrationen med begrundelse for ønsket og placeringen i Odense.
Odense Kommune betragter i hvert tilfælde den konkrete henvendelse ud fra de fremsatte ønsker og vurderer, hvorvidt de er realiserbare inden for de eksisterende rammer. Vi kan f.eks. ikke tilbyde ubenyttet jord på de kommunale kirkegårde. 

By- og Kulturforvaltningen