Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål til Kirkegårdsadministrationen

Herunder finder du en oversigt over de spørgsmål, som oftest stilles til Kirkegårdsadministrationen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

SPØRGSMÅL-SVAR

» Hvor længe skal der gå efter en kistenedsættelse, til gravstedet laves færdigt?

Svar: Der skal minimum gå et halvt år efter nedsættelsen. Det er de pårørende der står for at kontakte driftsassistenten om ønsker til det kommende gravsted. Prisen for anlæg af gravstedet er på de pårørendes regning.

 

» Hvem må komme ned i gravstedet? Hvem bestemmer det?

Svar: Det er ejeren af gravstedet, der afgør dette. Der er ofte flere ejere af et gravsted, da det følger arveloven. Kirkegårdskontoret kan oplyse om gravstedets ejere.

» Kan jeg købe et gravsted på forhånd?

Svar: Ja det kan du godt – se mere på siden Reservation af gravsted.

 

» Hvad koster et gravsted til en kiste? Hvad koster et gravsted til en urne?

Svar: Vi har mere end 42 muligheder for køb af gravsteder, derfor er der ingen standardpriser. Se mere om vores muligheder på siden Priser for ydelser.

 

» Jeg skal bestille en urnenedsættelse, hvordan gør jeg det?

Svar: En urnenedsættelse skal bestilles online, se tider og frister på linket Bestilling af urnenedsættelse.

 

» Hvor får jeg urnen udleveret? Skal jeg have ID med?

Svar: For at vi må udlevere en urne til dig, skal du huske billed-ID fx: kørekort eller pas. Kirkegårdskapellets kontor finder du på Heden 3-5, 5000 Odense C. Se mere på siden Kirkegårds kapellet og krematoriet.

 

 » Jeg får ikke passet mit gravsted. Hvad gør jeg?

Svar: Det er ejernes ansvar at gravstedet bliver holdt pænt. Kirkegården kan betales til at passe gravstedet. Se mere på  Pasning af gravsteder, blomster og granpyntning.

 

» Hvornår udløber mit gravsted?

Svar: Urnegravstedet udløber efter 10 år. Kistegravstedet udløber efter 20 år. Det er oftest muligt at forlænge gravstedet herefter. Udløbsdatoen er altid pr. 31.12. det år gravstedet udløber. 

 

 » Jeg ønsker ikke at beholde gravstedet mere, hvad koster det at fjerne og hvad gør jeg nu?

Svar: Alle der ejer gravstedet, skal give samtykke til at gravstedet skal afstås/sløjfes. Der er oftest ingen udgifter ved en afståelse. Skal gravstedet afstået/sløjfes? Se mere på siden Afståelse af gravsted.

 

» Vores gravsted udløber 31.12. i år, hvad må vi tage fra gravstedet?

Svar: Alt hvad der står på gravstedet, ejes af gravstedsejerne. Derfor er det en fælles beslutning mellem ejerne, hvem der tager de forskellige ting på gravstedet. Kirkegården fjerner alt over jorden og gravstenen bliver sendt til knusning. Derfor skal de ting, som gravstedsejerne ønsker at bevare, hentes hurtigst muligt efter afståelsen.

 

» Kan man betale sine regninger på Kirkegårdsadministrationen?

Svar: Nej, det kan man ikke. Der er ikke nogen kassefunktion i Kirkegårdsadministrationen. Regninger skal betales i banken eller over Netbank.

 

» Kan man melde sig ud af folkekirken og anmelde nyfødte hos Kirkegårdsadministrationen?

Svar: Nej, man skal henvende sig til kirkekontoret i det sogn man bor i. Find det aktuelle bopælssogn på sogn.dk

 

» Kan man benytte Kirkegårdskapellet, når man ikke er  medlem af folkekirken?

Svar: Ja, uanset om man er medlem af folkekirken, eller hvilken tro man har, kan man benytte Kirkegårdskapellet.

By- og Kulturforvaltningen