Spring til indhold

Valg af gravsted på de kommunale kirkegårde

Hvis ikke man er bekendt med afdødes ønske, må man vælge ud fra ens egne og familiens ønsker og behov.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Har du brug for hjælp til at vælge et gravsted på en af de 6 kommunale kirkegårde i Odense, har vi 2 dygtige og professionelle medarbejdere, kirkegårdsassistent Birgit Jensen og Landskabsarkitekt Casper Vett, som kan vise dig rundt på de kommunale kirkegårde samt hjælpe dig med at finde det rette gravsted og få udfyldt de nødvendige papirer i forbindelse med køb af gravsted. Deres kontaktinfo finder du til højre i kontaktboksen eller via dette link: Køb af gravsted. Her kan du også læse mere om køb af gravsted.

 

Godt at vide om gravsteder:

 

Ved kistegravplads i normalstørrelse, kan man få udlagt en plads til ægtefælle eller samlever, hvis dette er et ønske.

Ved vores urnegravsteder, er der som minimum plads til 2 urner. Derudover tilbyder vi urnegravsteder med plads op til 6 urner på et gravsted.
Du kan læse mere om vores gravsteder længere nede på siden ved at klikke ind på de forskellige kirkegårde.

På de kommunale kirkegårde tilbyder vi Anonyme urnefællesplæner, bedre kendt som de ukendtes. På Assistent- og Fredens kirkegård tilbydes der Anonyme kistegravsteder. Du kan finde flere informationer om disse gravsteder på link: Gravstedstyper

Derudover tilbyder Odense kommune Skovbegravelsesplads i Kohaveskoven, i det naturskønne område. Det kan du læse mere på nedenstående link: Skovbegravelsesplads Kohaveskoven.

Fredningstiden for kiste- og urnegrave er henholdsvis 20 år og 10 år. Når fredningstiden udløber, kan et gravsted normalt fornyes.

Hvis man fx allerede er klar over hvilket gravsted man ønsker sig, evt. til en selv eller familie, er der mulighed for at reservere et gravsted ved at købe det (undtagen de anonyme gravsteder og på Skovbegravelsesplads i Kohaveskoven), før det skal benyttes til begravelse eller urnenedsættelse, via et forlodskøb. Du kan finde flere informationer omkring dette, på følgende link: Reservation af gravsted


Vidste du at: Alle, både troende og ikke troende, kan erhverve sig et gravsted på de kommunale kirkegårde. Dette kan du læse mere om på følgende link: Andre trossamfund

Du kan læse mere om de kommunale kirkegårde og de forskellige gravstedstyper her på siden eller kontakte os på kirkegårdskontoret.

 

By- og Kulturforvaltningen