Spring til indhold

Gravstedstyper

Herunder kan du se en oversigt over de gravstedstyper, som de kommunale kirkegårde tilbyder.

Gravstedstyper

  • Kistegravsteder er min. 3 m2. 
  • Urnegravsted er min. 1 m2.

Det er muligt at sætte urner ned i kistegravsteder, men det er ikke muligt at sætte kister i urnegravsteder.

 

Oversigt

Herunder kan du se en oversigt over de gravstedstyper, som de kommunale kirkegårde tilbyder. Gravstederne er kategoriseret i overordnede grupperinger, og der kan derfor i specifikke afdelinger forekomme mindre afvigelser. Alle gravsteder skal dog overholde kirkegårdsvedtægterne, servitut og øvrige retningslinjer for anlæg af den pågældende gravstedstype.

Anonyme kistegravsteder / UK-kister(ukendt)

På de anonyme kistegravsteder kan man overvære begravelsen. Kirkegården sår og slår græs på gravstedet, som ikke må have et monument eller anlæg. Man må ikke pynte med gran eller blomster på gravstedet. Buketter skal man i stedet anbringe på kransepladsen.

 

 

 

Kistefællesplæne med plader i græs

Dekorativt billede

Kirkegården sår og slår græs på gravstedet. Når græsset skal slås, fjerner kirkegården buketter fra gravstederne, og lægger dem på kransepladserne. Dage for græsslåning annonceres på skilte ved afdelingerne. Der er én vase pr. gravsted til buketter. Det er kun tilladt at sætte buket i vasen, alt andet pynt er ikke tilladt.

 

 

Individuelle kistegravsteder udlagt med forreste halvdel i græs

Dekorativt billede

Hæk og stenforkant indrammer gravstedets bageste halvdel, mens kirkegården sår græs på den forreste halvdel af gravstedet. Derudover kan man anlægge gravstedet, som man ønsker. Kirkegården sørger for at slå græsset og klippe hækken, og man må gerne pynte gravstedet med gran.

 

 

  

Individuelle kistegravsteder med anlæg

Dekorativt billedeMan kan anlægge gravstedet, som man ønsker indenfor kirkegårdens vedtægt, og man må gerne pynte gravstedet med gran.

 

 

 

 

Individuelle kistegravsteder i skovkirkegård på Assistenskirkegården afd. BØ og BZ

 

Dekorativt billede

Kirkegården sår og slår græs på gravstedet. Den bageste del af gravstedet ligger i buskettet, som kirkegården sørger for at holde. Man må have et bed til årstidens blomster, og man må gerne pynte gravstedet med gran. Monumenter eller mindesten skal være i natursten.

 

 

Anonyme urnefællesplæner / UK-urner(ukendt)

 

Dekorativt billedeKirkegården sår og slår græs på gravstedet. Det er ikke muligt at overvære nedsættelsen af urnen. Gravstedet må hverken have monument eller mindesmærke, og det kan ikke fornyes. Man må ikke pynte gravstedet med gran eller blomster men i stedet anbringe buketter på kransepladsen. 

 

 

Urnefællesplæner med plader i græs

 

Dekorativt billede

Kirkegården står for slår græs på gravstedet. Når græsset skal slås, fjerner kirkegården buketterne og lægger dem på kransepladserne, de bliver ikke sat tilbage. Visne blomster bliver smidt ud.

Der er én vase pr. gravsted til buketter. Det er kun tilladt at sætte buket i vasen, alt andet pynt er ikke tilladt.

 

Onsdage: fællesplænerne på Assistenskirkegården, Dalum og Korsløkke slås.

Torsdage: fællesplænerne slås på Risingskirkegård

Fredage: fællesplænerne slås på Fredens kirkegård

  

 

Urnefællesplæne med travertinplader

Dekorativt billede

Kirkegården placerer urnerne i en fællesplæne, der er omgivet af en mur, hvorpå kirkegården opsætter travertinpladerne. Man må ikke pynte med gran eller sætte blomster.

 

 

 


Individuelle urnegravsteder med anlæg

Dekorativt billedeMan kan anlægge gravstedet, som man ønsker indenfor kirkegårdens vedtægt, og man må gerne pynte det med gran.

By- og Kulturforvaltningen