Spring til indhold

Risings kirkegård

Risings kirkegård var oprindeligt tænkt som aflastningskirkegård.

Risings kirkegård blev indviet i 1954 og dækker et areal på 10 hektar. Oprindeligt var kirkegården tænkt som aflastningskirkegård for Fredens Kirkegård på Skibhusvej. De ændrede begravelsesskikke fra kistebegravelse til kremering har dog medført, at behovet for begravelsesplads er blevet mindre.

Kirkegården har en særlig ukendt urnefællesplæne, hvor en skulptur af en siddende kvinde udgør plænens centrum, hvor der er kranseplads.

Risings kirkegård er desuden kendetegnet ved den muslimske gravplads, som ligger i et afgrænset område som en separat del af kirkegården, hvortil der er egen indgang. Gravpladsen fremstår med kendetegn, der er særlige for det muslimske trossamfund, hvilket giver den en særegen karakter. Det bidrager til oplevelsen af kirkegårdskulturen som helhed og gør Risings kirkegård værd at besøge.

Endelig henligger et ca. 3 hektar stort areal som katastrofekirkegård, som kan tages i brug i tilfælde af epidemier eller ulykker med mange døde. I dag fremstår dette område som skov med slåede græsstier.

Kirkegården er oprindeligt anlagt som afløser til Fredens Kirkegård på Skibhusvej. En status den aldrig har opnået på grund af udviklingen i begravelsesformerne, hvor urnegravstederne er langt mindre pladskrævende end kistegravstederne. Ikke desto mindre er den i dag en hyggelig kirkegård, og netop de ubenyttede arealer giver mulighed for en hyggelig spadseretur.

 

Adgang til kirkegården

Der er adgang for gående via lågen fra Tornehøjvej.

 

Oversigtkort over den muslimske afdeling på Risings Kirkegård.

 

Oversigtskort over anden del af Risings Kirkegård

 

By- og Kulturforvaltningen