Spring til indhold

Afdelinger

Vælg en afdeling på Risingskirkegård.

Afdeling A & AU

Disse afdelinger er meget traditionelle med individuelle kistegravsteder og en mindre afdeling for individuelle urnegravsteder, som omgives af stedsegrønne hække. De mindre gravrum giver en hyggelig stemning og den fred og ro, som en kirkegård skal kunne give den besøgende.


Katastrofekirkegård

På Risings Kirkegård er der endvidere udlagt et areal til katastrofekirkegård i tilfælde af epidemier, ulykker eller lignende, der kræver et stort antal ofre, der hurtigt skal begraves. Katastrofekirkegården udgøres af et areal over for den traditionelle kirkegård samt et skovbevokset areal uden for rammehækken.

 

Muslimsk begravelsesplads

Uden for den traditionelle kirkegård men stadig på kirkegårdens jord, ligger den muslimske begravelsesplads. Begravelsespladsen har egen indgang via en låge længere oppe ad Tornehøjvej. Begravelsespladsen er anlagt i et stramt geometrisk mønster med lave, klippede bøgehække. Den vil, når behovet viser sig, blive udvidet til at optage det meste af det areal, hvor der i dag er græs.

Der gælder samme retningslinjer og vedtægter for den muslimske begravelsesplads som for de øvrige kommunale kirkegårde. På den muslimske gravplads er der dispensation til at begrave uden kiste.

Kontakt Kirkegårdskontoret for nærmer oplysninger.


 

Urnefællesplæner

Lidt længere inde ad den centrale vej ligger på venstre side en anonym urnefællesplæne samt urnefællesplæner, hvor gravstederne markeres med plader i græsset. Plænerne omgives af rødeg og birketræer.

 

By- og Kulturforvaltningen