Spring til indhold

Flersproget vejledning for gravsteder på den muslimske kirkegård Risings

Vi tilbyder oversættelser på Arabisk, Bosnisk, Kroatisk, Serbisk, Somalisk, Tyrkisk og Vietnamesisk.

Frister

• Vær opmærksom på, at begravelsen skal bestilles senest to hverdage før den skal finde sted.
• Dette gælder også valg af gravsted.

Erhvervelse af gravsted

• Kirkegårdskontoret afgør, hvor på kirkegården der kan erhverves gravsted.
• Efterlevende ægtefælle har ret til et gravsted med plads til 2 kister, hvis der gøres opmærksom på det ved købet.
• Ønsker du at vælge gravsted, så kontakt os for aftale. Kontakter du os ikke, vælger Kirkegårdskontoret gravstedet.

Kirkegårdsassistent:

Birgit Jensen
E-mail: bjens@odense.dk
Tlf.: 40 16 28 03

 

Landskabsarkitekt
Casper Nicolai Khalik Pagh Vett
E-mail: cnpv@odense.dk
Tlf.: 40 16 28 01

 

Fredningsperiode og fornyelse

• Et gravsted til kiste erhverves for minimum 20 år.
• Et gravsted til urne erhverves for minimum 10 år.
• Gravstederne kan fornys for minimum 1 år ad gangen.
• Det år, hvor gravstedet udløber, sender vi dig automatisk tilbud om fornyelse af gravsted. Det kan vi dog kun, hvis vi har dine kontaktoplysninger.
• Fornyelse af gravstedet er dit ansvar som ejer af gravstedet.

Størrelse på kistegravsted

• Et kistegravsted (voksen og barn) måler bredde 140 cm og længde 220 cm

Anlæg af gravsted

• Kirkegårdskontoret markeret gravstedets ydre grænse.
• Gravstedets anlæg skal holdes inden for markeringen.
• Der skal laves anlæg på hele gravstedet og græs er ikke tilladt.
• Der må kun anvendes materialer i henhold til liste på Odense Kommunes hjemmeside.
• Bestemmelserne for gravstedet skal altid overholdes.
• Beplantning skal holde sig inden for gravstedets grænse.

Gravsten

• Alle gravsten skal sikres så forsvarligt, at de ikke kan vælte, eller at der kan opstå fare ved begravelse i tilstødende gravsteder.
• Det er ejeren af gravstedet, der har pligt til at sikre gravsten, så de ikke udgør fare.

Gravstedsvedligeholdelse

• Gravstedet skal holdes i forsvarlig stand og rent for ukrudt.
• Der må ikke bruges sprøjtemidler.
• Det er ejeren af gravstedet, der har ansvaret for at vedligeholde gravstedet.


Kontrol af gravsteder

• To gange årligt kontrollerer og vurderer Kirkegårdskontoret alle gravsteder på Odense Kommunes Kirkegårde for renholdelse.
• Vurderes gravstedet til ikke at være ordentligt renholdt, sender vi dig anmodning om at få det bragt i orden.
• Tager du ikke vores anmodninger til følge, rengøres gravstedet på din regning.

Manglende kontaktperson

• Har vi ingen kontaktperson, når gravstedet udløber, sætter vi skilt på gravstedet i 3 måneder.
• Får vi ingen ny kontaktperson, sløjfer vi gravstedet (kun overjordisk anlæg).
• Gravstenen opbevares året ud i kirkegårdens depot, hvorefter den sendes til knusning.

Regler

• Find uddybende oplysninger i Vedtægt for Odense Kommunes Kirkegårde.

 

Har du brug for at få oplysningerne på følgende sprog: Arabisk, Bosnisk, Kroatisk, Serbisk, Somalisk, Tyrkisk og Vietnamesisk, så kontakt Kirkegårdskontoret på:

 

Mail: kirkegaardskontoret@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen