Spring til indhold

Afstå gravsted

Her kan du søge om afståelse af gravsted.

Hvis et gravsted ønskes afstået på en af Odense Kommunes kirkegårde, skal alle indehavere til gravstedsretten og samtlige afdødes nærmeste pårørende er enige i afståelse af gravstedet.

Vær opmærksom på at:

  • Du/I har renholdelses forpligtelsen indtil rydningsdato 
  • Når vi har modtaget afståelsen, er den bindende, og det er ikke muligt at fortryde
  • Det er kun effekter over jorden, som bliver fjernet. Afdødes jordiske rester forbliver i gravstedet
  • Gravstedet kan ikke sælges igen før gravfreden er udløbet
  • Det er ikke muligt at få penge retur
  • Du modtager ingen regning for afståelsen. Se derfor bort fra afsnittet på blanketten om, at regning betales, før arbejdet udføres

Der vil blive ryddet afståede gravsteder tre gange årligt i februar/marts, juni og oktober afhængigt af vejret.

Monumenter og andet på gravstedet vil blive tilintetgjort, hvis det ikke er afhentet inden rydningsmåneden.

Vigtigt ved ansøgning:

  • Løsningen kræver at du logger ind med MitID. Af hensyn til vores sagsbehandling er det nødvendigt at du i ansøgningen indtaster dit CPR-nummer når du bliver bedt om det.
  • Kender du ikke afdeling og gravstedsnummer på gravstedet, skal du forinden kontakte Kirkegårdskontoret på tlf. 65 51 27 47.
  • Med ansøgningen bekræfter du, at samtlige brugsberettigede af gravstedet er enige i at afstå gravstedet.

By- og Kulturforvaltningen