Spring til indhold

Overdragelse af gravsted

Her kan du overdrage retten til et gravsted på en af Odense Kommunes kirkegårde

Hvis indehaverne af et gravsted på en af Odense Kommunes kirkegårde, ønsker at overdrage det til en anden person, skal alle indehavere til gravstedsretten være enige i overdragelsen.

Vigtigt:

  • Med ansøgningen bekræfter du, at samtlige afdødes nærmeste pårørende er enige i overdragelsen af gravstedet, og at samtlige brugsberettigede af gravstedet er indforståede med at gravstedet overdrages.
  • Løsningen kræver at du logger ind med MitID, og ud over det, er det af hensyn til vores sagsbehandling nødvendigt at du indtaster dit CPR-nummer når du bliver bedt om det.
  • Du skal kende CPR-nummeret på afdøde og på den som retten til gravstedet overdrages til.
  • Kender du ikke afdeling og gravstedsnummer på gravstedet, skal du forinden kontakte Kirkegårdskontoret på tlf. 65 51 27 47.
 

By- og Kulturforvaltningen