Spring til indhold

Betalingsbetingelser for kirkegårdsydelser.

Læs betalingsbetingelserne for Odense Kommunes Kirkegårdsadministration.

Bestilling af kirkegårdsydelser

Den, der bestiller kirkegårdsydelser (eksempelvis bedemand eller privatperson) anses for Odense Kommunes aftalepart, jf. nedenfor, og som den, der får tilsendt fakturaen, og som hæfter for betalingen over for Odense Kommune. 

Bestilling og betaling af kirkegårdsydelser

Bedemand 

Hvis en bedemand/bedemandsfirma i forbindelse med bestilling af kirkegårdsydelser ikke står registreret som ansvarlig for bestilling og betaling af ydelserne, skal bedemand/bedemandsfirma ved påkrav fra Kirkegårdsadministrationen kunne fremvise en acceptskrivelse, der er underskrevet af pårørende (anmelder/bestiller). Kan underskreven acceptskrivelse ikke fremvises, anses bedemand/bedemandsfirma for betalingsansvarlig.

 

Odense Kommune skal bruge den underskrevne acceptskrivelse i tilfælde af tvivlsspørgsmål om den bestillings- og betalingsansvarlige. Du kan hente acceptskrivelsen her. 

 

Privatperson

Som privatperson er du undtaget fra at skulle udfylde en acceptskrivelse, da du som bestiller er betalingsansvarlig for bestillingen.

 

Pris og betalingsfrister

Alle priser er med forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, overenskomster, nettoprisindeks og øvrige væsentlige ændringer, der har indflydelse på kirkegårdsadministrationens omkostninger, hvilket berettiger Odense Kommune til regulering af priserne.


Betalingsfristen på en faktura fra Odense Kommune er 31 dage. Ved manglende betaling vil der blive sendt op til 2 rykkerskrivelser. Ved fortsat manglende indbetaling, vil kravet blive overdraget til inddrivelse ved SKAT i henhold til "Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige". Ved SKAT vil der blive pålagt yderligere omkostninger i form af gebyr og inddrivelsesrenter. 

 

Betalingsbetingelserne er gældende fra den 9. november 2016.

By- og Kulturforvaltningen