Spring til indhold

Betalingsbetingelser for kirkegårdsydelser.

Læs betalingsbetingelserne for Odense Kommunes Kirkegårdsadministration.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Bestilling af kirkegårdsydelser

Kirkegårdsydelser kan bestilles af såvel en bedemand/bedemandsfirma eller af en privatperson.

 

Man vil som bestiller (bedemand eller privatperson) modtage en kvittering på de bestilte kirkegårdsydelser, dog vær opmærksom på at der kan gå nogle dage inden kvitteringen kommer.

 

Bestilling og betaling af kirkegårdsydelser

Bedemand 

En bedemand/bedemandsfirma kan efter aftale med pårørende foretage bestilling af ydelser på de pårørendes vegne.

Bedemanden/bedemandsfirmaet skal dog altid angive cpr.nr. på den pårørende, som skal være sagsdebitor, og dermed er ansvarlig for betaling af de bestilte ydelser.

 

Bestiller bedemand/bedemandsfirma ydelser i forbindelse med socialsager, skal det fremgå af bestillingens bemærkningsfelt at det er en socialsag.

 

Bedemand/bedemandsfirma der ikke er oprettet med en brugerprofil, kan ikke logge ind.
Kontakt derfor kirkegårdskontoret på 65512747, indenfor åbningstider, for at lave bestilling af kirkegårdsydelser/brugerprofil. 

 

Privatperson

En privatperson kan ikke logge ind via selvbetjeningsløsning og bestille, derfor skal der kontaktes kirkegårdskontoret på 65512747 for at lave bestilling af kirkegårdsydelser.

 

OBS:

En privatperson, der bestiller på de pårørendes vegne, bliver oprettet som sagsdebitor eller oplyse cpr.nr. på den pårørende, som skal være sagsdebitor og dermed bliver ansvar for betaling af de bestilte ydelser.

 

De oplysninger der skal bruges til en bestilling er:

·                              Cpr. Nr. på afdøde

·                              Cpr. Nr. på sagsdebitor

·                              Cpr. Nr. på pårørende

·                               Hvor henne og hvad tid, højtideligheden er

     Hvor henne afdøde skal nedsættes

 

   

Pris og betalingsfrister

Alle priser er med forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, overenskomster, nettoprisindeks og øvrige væsentlige ændringer, der har indflydelse på kirkegårdsadministrationens omkostninger, hvilket berettiger Odense Kommune til regulering af priserne.

 

Betalingsfristen på en faktura fra Odense Kommune er 31 dage. Ved manglende betaling vil der blive sendt op til 2 rykkerskrivelser. Ved fortsat manglende indbetaling, vil kravet blive overdraget til inddrivelse ved SKAT i henhold til "Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige". Ved SKAT vil der blive pålagt yderligere omkostninger i form af gebyr og inddrivelsesrenter. 

 

Betalingsbetingelserne er gældende fra den 9. november 2016.

By- og Kulturforvaltningen