Spring til indhold

Bisættelse

Se priserne på kremering, urnenedsættelse og udbringning af urne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kremering og urnenedsættelse - priser er gældende for 2021

 

Tabel over ydelser for kremering

 

Ydelse

Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
Kremering 3.677,00 ingen moms
Kremering, barn under 2 år 2.192,00 ingen moms
Opbevaring af kister i kølerum pr. døgn 0,0 ingen moms
Opbevaring af urner i krematoriet i mere end to måneder (prisen er pr. påbegyndt måned.) 234,00 ingen moms
Levering af miljøurne 189,00 236,25
Emballering af urne 180,00 225,00

 

Tabel over ydelse for urnenedsættelse og udbringning af urne

- opdateres senere

By- og Kulturforvaltningen