Spring til indhold

Boligstrategisk indsats

Udviklingen af almene boligområder i Odense

Odense Kommune arbejder målrettet med at udvikle kommunens almene boligområder.

Indsatsen er samlet i "Fremtidens Vollsmose & Boligstrategisk udvikling", som er en stab i Borgmesterforvaltningen.

 

Stabens opgaver er bl.a.:

 • Koordination af indsatserne i boligområderne
 • Nye boligsociale helhedsplaner
 • Analyser og undersøgelser
 • Monitorering

Arbejdet foregår i et samarbejde med bl.a. boligorganisationerne, beboerne i de almene boligområder, politiet, ministerier og alle forvaltninger i Odense Kommune.

For at målrette arbejdet, er der lavet en samarbejdsstrategi om den almene sektor i Odense.

Strategien har tre pejlemærker med underliggende mål, som skal blive til konkrete i handlinger.

 

De tre pejlemærker er:

 1. Odense er en by, hvor de almene boligorganisationer er medskabere i byudviklingen og hvor bykvalitet i de almene boligområder vægtes højt
 2. Odense er en inkluderende by med attraktive almene boliger til alle til en rimelig husleje
 3. Odense er en by, hvor forebyggelse og tryghed er et fælles ansvar
   

Boligsociale helhedsplaner

En boligsocial helhedsplan er en social indsats for beboerne i et boligområde. Ambitionen er, at flere skal i job og uddannelse. Børns og unges faglige niveau skal styrkes, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse. Flere beboere skal være del af fællesskaber og trygheden skal øges.

De boligsociale helhedsplaner er bygget op omkring fire indsatsområder:

 • Uddannelse og livschancer
 • Beskæftigelse
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Sammenhængskraft og medborgerskab

De boligsociale helhedsplaner i Odense er samlet i BoligSocialt Hus. Helhedsplanerne er et samarbejde mellem beboerne, Civica, FAB, Odense Boligselskab, Arbejdernes Boligforening Odense og Odense Kommune. Helhedsplanerne er støttet af Landsbyggefonden.

Se mere om de boligsociale helhedsplaner i Odense

 

Kontakt

Carsten Henriksen
Tlf.: 23 11 82 06
Mail: che@odense.dk

Borgmesterforvaltningen