Spring til indhold

Boligstrategisk indsats

Udviklingen af almene boligområder i Odense

Odense Kommune arbejder målrettet med at udvikle kommunens almene boligområder.

Indsatsen er samlet i "Fremtidens Vollsmose & Boligstrategisk udvikling", som er en stab i Borgmesterforvaltningen.

 

Stabens opgaver er bl.a.:

  • Koordination af indsatserne i boligområderne
  • Nye boligsociale helhedsplaner
  • Analyser og undersøgelser
  • Monitorering

Arbejdet foregår i et samarbejde med bl.a. boligorganisationerne, beboerne i de almene boligområder, politiet, ministerier og alle forvaltninger i Odense Kommune.

For at målrette arbejdet, er der lavet en samarbejdsstrategi om den almene sektor i Odense.

Strategien har tre pejlemærker med underliggende mål, som skal blive til konkrete i handlinger.

 

De tre pejlemærker er:

  1. Odense er en by, hvor de almene boligorganisationer er medskabere i byudviklingen og hvor bykvalitet i de almene boligområder vægtes højt
  2. Odense er en inkluderende by med attraktive almene boliger til alle til en rimelig husleje
  3. Odense er en by, hvor forebyggelse og tryghed er et fælles ansvar

Samarbejdsstrategien er udmøntet i Handlingsplan 2016 og Handlingsplan 2017.

 

Kontakt

Carsten Henriksen
Tlf.: 23 11 82 06
Mail: che@odense.dk

Borgmesterforvaltningen