Boligstrategisk indsats

Læs mere om vores boligstrategiske indsats, helhedsplaner, boligpolitik mm. på disse sider.

Bystrategisk Stab varetager opgaver indenfor boligområdet, bl.a.:
  • Koordinere indsatserne i boligområderne
  • Oplæg til politiske beslutninger
  • Nye helhedsplaner
  • Nye kvarterplaner
  • Analyser og undersøgelser
  • Udvikling af strategier
  • Monitorering
  • Kommunikation
  • Sekretærfunktion for udvalget for Boligområder og Tryg By
  • Sekretærfunktion for strategigruppen for Boligområder og Tryg By

 

Vi arbejder sammen med mange forskellige parter som bl.a. boligorganisationerne, beboerne i de almene boligområder, politiet, ministerier og de øvrige forvaltninger i kommunen.

Læs mere om Bystrategisk Stab her

 

Opdateret 24-02-2016

Borgmesterforvaltningen