Spring til indhold

Opsigelse af plejebolig

Her på siden kan du – enten som dig selv eller på vegne af en anden – opsige en plejebolig, hvor Odense Kommune er udlejer

Via selvbetjeningslinket her på siden kan du opsige lejemålet i en af Odense Kommunes plejeboliger. Du kan også bruge selvbetjeningsløsningen som pårørende.

  • Opsigelsesvarslet er løbende måned plus 3 måneder til den 1. i en måned. 
  • Ved dødsfald er opsigelsesvarslet løbende måned plus 1 måned til den 1. i en måned.

I forbindelse med løsningen vil du blive bedt om at logge på med MitID.

Dette skal du have klar:

  • Ved fraflytning p.g.a, dødsfald skal du have cpr.nr. på afdøde

Få hjælp til at udfylde skemaet

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning er der flere muligheder:

  • Du kan møde i Borgerservice på Borgernes Hus og få hjælp.
  • Du kan også møde op i INDGANGEN, Dalumvej 95 B og få hjælp
Du har også mulighed for at kontakte Ejendomsadministrationen. Se kontaktoplysninger i den hvide  boks.

Du skal dog være opmærksom på at e-mail ikke er sikker kommunikation. Hvis du vil give os fortrolige/følsomme oplysninger, så kontakt os direkte og sikkert via Digital Post (Dette kræver at du har en MitID).


By- og Kulturforvaltningen