Spring til indhold

Kommunale lejeboliger

Her kan du finde mere information om kommunale lejeboliger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kommunale lejeboliger

Her kan du finde informationer vedrørende leje af kommunale ejendomme til bolig.

Det er muligt at finde informationer til dig som ønsker at leje en ejendom og til dig som allerede lejer en kommunal bolig.

Hvad er kommunale boliger?

Kommunale boliger er beboelseslejemål, som hovedsageligt udlejes til borgere med akutte boligproblemer. 

 

Ledige kommunale lejeboliger

Hvem vurderer, om du har behov for en kommunal bolig?

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) har anvisningsret til kommunens boliger. Det betyder, at kommunale boliger kun udlejes til personer, som BSF har vurderet, har behov for en kommunal bolig.

 

Ejendomsadministration

- udfærdiger lejekontrakter m.v. til lejemålene, og har den daglige administration. 

 

Afdelingen for Byggeri og Vedligehold har ansvaret for vedligeholdelsen af boligerne. 

Ved akutte problemer som brand, vandskade og strømsvigt kan skaderne uden for afdelingens åbningstid undtagelsesvis anmeldes til Rådhuset på tlf. 66 13 13 72, hvor der er døgnvagt. 

 

Hvilke regler og retningslinier gælder for lejere i kommunale boliger?

Lovgivning: Lejeloven

Opsigelsesfrist: 3 måneder til d. 1. i en måned

Istandsættelse: Ved indflytning er lejemålet nyistandsat og skal afleveres i samme stand ved

fraflytning

Vedligeholdelse: Lejer har selv ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i boperioden og

skal derfor sørge for at male, tapetsere og holde gulvene


 

Hvilke pligter har Odense Kommune som udlejer?

Vedligeholde og renholde ejendommen udvendigt, bygninger, grønne områder og fortove. Dette omfatter også rydning af sne og is på fælles fortove og p-pladser.
Reparere hårde hvidevare, som er opsat af udlejer, hvis de ikke er ødelagt /misligholdt af lejer.
Vedligeholde ejendommens VVS-installationer og de faste, indbyggede el-installationer, samtale- og ringeanlæg monteret af udlejer.
Rense afløb fra vandlås til udvendig kloak.
Sørge for at utætte vandhaner, ventiler og cisterne bliver repareret.

 

Hvilke pligter har lejer?

Sørge for at låse og nøgler er i orden. Ekstra nøgler skal lejer selv betale
Nøgler med tal og bogstaver på systemnøgler skal bestilles ved ejendommens tilsynsførende. Nøglen skal lejer selv afhente og betale hos låsesmeden.
Sørge for at løse ledninger fra kontakter og stik til lamper, radio- og TV apparater, kaffemaskiner osv. er i orden, herunder også udskiftning af sikringer og pærer.
Rense afløb fra håndvaske, brusekabiner, gulvafløb og toiletter m.v. til og med vandlåsen.
Kontakte ejendommens tilsynsførende, hvis vandhaner, radiatorventiler og cisterne blive utætte.

 

 

Bemærk: på nogle lejemål gælder særlige regler. Bl.a. er det lejers pligt at:

  1. Holde egen have
  2. Rydde for sne og is fra hoveddør til fælles fortov
  3. Køre affaldsspande frem på afhentningstidspunktet
  4. Efterlade fælles vaskeri i rengjort stand efter benyttelse
  5. Sørge for, at kælderrum/depotrum holdes aflåst og forsynet med navn og adresse

Hvor kan du klage?

Som lejer i kommunale boliger kan du indbringe en klagesag for Huslejenævnet.

Drejer det sig om klager over en nabo, kan du læse på Naboklager.

Oftest stillede spørgsmål

 

Energimærkning af kommunale ejendomme

By- og Kulturforvaltningen