Spring til indhold

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejere og udlejere.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Info om Huslejenævnet og coronavirus

 

På grund af COVID19 er der i øjeblikket ikke mulighed for personlig henvendelse.

 

Hele Odense Kommune er i øjeblikket i en nøddrifts situation. Der kan derfor være forsinkelser på svar på henvendelser og generelle driftsforstyrrelser. Vi håber på din forståelse for dette.

 

www.odense.dk/corona finder du din lokale indgang til løbende informationer om corona-smitten og kommunens nøddrift. De nationale myndigheders informationer kan du finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Er din henvendelse af akut karakter, kan du kontakte Odense Kommunes hovednummer på 66 13 13 72.


De ansatte i nævnssekretariatet arbejder i øjeblikket hjemme pga. coronavirus, og der vil dermed ikke kunne ske betjening ved personligt fremmøde. Vi skal således henstille til, at al kontakt med sekretariatet foregår digitalt eller telefonisk. 

 

Alle kommuner har et huslejenævn, som kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.
 
Huslejenævnet består af en jurist (formand), en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.
 
Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), skal du henvende dig til Beboerklagenævnet.
 

Læs mere her:

 

By- og Kulturforvaltningen