Spring til indhold

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet er sammensat af en formand samt to andre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker for en periode på op til 4 år.

 

I perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2022 er nævnets medlemmer følgende:

 

Formand:Dommer Niels Feilberg Jørgensen

Suppleant: Dommer Ingrid Therkelsen

 

Lejerrepræsentant:Per Ankersø

Suppleant:Ulla Hansen

 

Udlejerrepræsentant: Søren Højberg

Suppleant: Peter Christiansen


Social sagkyndig:Tom Rønning, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Suppleant: Susanne Kvolsgaard, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

 

Reglerne om Huslejenævnets organisation og virksomhed finder du i kapitel VI i Boligreguleringsloven.

Huslejenævnet i Odense bliver betjent af et fælles sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn.

 

By- og Kulturforvaltningen