Spring til indhold

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet er sammensat af en formand samt to andre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker for en periode på op til 4 år.

I perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2026 er nævnets medlemmer følgende:

Formand: Dommer Jes Kjølbo Brems
Suppleant: Dommer Anders Munch-Jensen

Lejerrepræsentant: Per Ankersø
Suppleant: Ulla Hansen

Udlejerrepræsentant: Søren Højberg
Suppleant: Peter Christiansen

Social sagkyndig: Tom Pedersen Rønning
Suppleant: Anne Lund Fuglsang

Reglerne om Huslejenævnets organisation og virksomhed finder du i kapitel VI i Boligreguleringsloven.


Huslejenævnet i Odense bliver betjent af et fælles sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn.

 

By- og Kulturforvaltningen