Spring til indhold

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet er sammensat af en formand samt to andre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Huslejenævnet

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Huslejenaevnet

Email

hln.bkf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Fre 10:00 - 12:00

Medarbejdere:

Lillian Skov Petersen, tlf. 65 51 26 68
Camilla Larsen, tlf. 65 51 26 65
Heidi Aagren, tlf. 65 51 25 02
Anne Holsteen Jessen, tlf. 65 51 26 67

Kontonummer:

Nordea, 2206 3495 369691

Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker for en periode på op til 4 år.

 

I perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2022 er nævnets medlemmer følgende:

 

Formand:Dommer Niels Feilberg Jørgensen

Suppleant: Dommer Ingrid Therkelsen

 

Lejerrepræsentant:Per Ankersø

Suppleant:Ulla Hansen

 

Udlejerrepræsentant: Søren Højberg

Suppleant: Peter Christiansen


Social sagkyndig:Tom Rønning, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Suppleant: Susanne Kvolsgaard, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

 

Reglerne om Huslejenævnets organisation og virksomhed finder du i kapitel VI i Boligreguleringsloven.


Huslejenævnet i Odense bliver betjent af et fælles sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn.


 

 

 

 


By- og Kulturforvaltningen