Spring til indhold

Forhåndsgodkendelse af lejeniveau

Huslejenævnet kan rådgive om lejeniveauet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Du skal være ejer af en ejerbolig eller andelshaver i en andelsboligforening
  • Du må ikke eje andre udlejede ejerboliger
  • Du skal betale et gebyr på kr. 596,00 (pris pr. 1/1-2024).

Ved indbringelse af en sådan sag skal du benytte vores selvbetjeningsløsning.

By- og Kulturforvaltningen