Spring til indhold

Indbring en sag, når du er LEJER

Hvis du har en tvist med din udlejer, som enten huslejenævnet (privat udlejning) eller beboerklagenævnet (almene boliger) skal afgøre, skal du benytte denne selvbetjeningsløsning.

Se hvad du skal gøre som lejer

Du skal være opmærksom på, at eftersom nævnene er neutrale, kan nævnene ikke rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig over for din modpart. Du kan i stedet rette henvendelse til den gratis retshjælp, en advokat m.v.

Sagsbehandlingstiden er typisk 3-8 måneder, men kan også vare op til 1 år. Dette kommer an på sagens omfang og karakter, og hvor hurtige sagens parter svarer under sagsbehandlingen.

 

Gebyr

Under forløbet vil du blive opkrævet det lovpligtige gebyr for sagens behandling. 
Hvis du betaler via kontooverførsel, skal du foretage betalingen af gebyret før du gennemfører forløbet. Du kan overføre til nævnets bankkonto: 2206 3495369691. Husk kvittering for overførslen, da du skal vedhæfte kvitteringen som bilag.

 

Fuldmagt

Såfremt du som privatperson indbringer på vegne af en anden, vil du i forløbet blive bedt om at vedhæfte en fuldmagt. Er I flere lejere, skal du vedhæfte en fuldmagt fra alle.

 

Bilag

Inden du starter forløbet er det en god idé at have en indscannet lejekontrakt og andre relevante bilag klar. Du vil undervejs blive oplyst om, hvilke bilag der er nødvendige.

Hvis du indbringer på vegne af en eller flere udlejere, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt(er). Har du brug for en skabelon til udfyldelse af fuldmagt, kan du anvende denne: FULDMAGT.

Hvis du har betalt det lovpligtige gebyr via kontooverførsel, vil du blive bedt om at vedhæfte kvitteringen for betalingen. 

 

Læs mere

Du kan læse mere om husleje- og beboerklagenævnet på Odense Kommunes hjemmeside

By- og Kulturforvaltningen