Spring til indhold

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger.


Bor du til leje i en privat bolig, skal du henvende dig til Huslejenævnet.
 
Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Nævnets sekretariat skal dog i forbindelse med sager om overtrædelse af husorden i fornødent omfang hjælpe parterne med at afgive skriftlige udtalelser i sagen.
 
Se folderen  "Når naboskabet bliver svært".

Læs mere her:

By- og Kulturforvaltningen