Spring til indhold

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Info om Beboerklagenævnet og coronavirus

 

På grund af COVID19 er der i øjeblikket ikke mulighed for personlig henvendelse.

 

Hele Odense Kommune er i øjeblikket i en nøddrifts situation. Der kan derfor være forsinkelser på svar på henvendelser og generelle driftsforstyrrelser. Vi håber på din forståelse for dette.

 

www.odense.dk/corona finder du din lokale indgang til løbende informationer om corona-smitten og kommunens nøddrift. De nationale myndigheders informationer kan du finde på www.coronasmitte.dk

 

Er din henvendelse af akut karakter, kan du kontakte Odense Kommunes hovednummer på 66 13 13 72.


De ansatte i nævnssekretariatet arbejder i øjeblikket hjemme pga. coronavirus, og der vil dermed ikke kunne ske betjening ved personligt fremmøde. Vi skal således henstille til, at al kontakt med sekretariatet foregår digitalt eller telefonisk. 

 


Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger.


Bor du til leje i en privat bolig, skal du henvende dig til Huslejenævnet.
 
Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Nævnets sekretariat skal dog i forbindelse med sager om overtrædelse af husorden i fornødent omfang hjælpe parterne med at afgive skriftlige udtalelser i sagen.
 
Se folderen  "Når naboskabet bliver svært - januar 2014"

Læs mere her:

By- og Kulturforvaltningen