Spring til indhold

Frister for indbringelse af sager til Beboerklagenævnet

Se frister her på siden.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I lovgivningen er der flere steder fastsat en frist for enten lejers eller udlejers indbringelse af en sag for nævnet. En sag anses først for indbragt, når nævnet har modtaget sagen.

 

Nævnets kontortid følger By- og Kulturforvaltningens åbningstider, som er mandag - torsdag kl. 10.00 - 15.00 og fredag kl. 10.00 - 12.00. 


Dette betyder, at modtagelse af e-mails, breve og lignende efter kontortids ophør først anses for modtaget dagen efter.

E-mails, breve og lignende, som modtages i en weekend eller på en helligdag, anses først for modtaget den følgende hverdag ved kontortidens begyndelse.

By- og Kulturforvaltningen