Spring til indhold

Persondata i beboerklagenævnet

Læs om hvordan Beboerklagenævnet behandler oplysninger om dig, når du indbringer en sag.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi behandler personlige oplysninger om dig

– læs mere om hvorfor og hvordan her på siden.

 

Odense Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har kontakt med os. I den forbindelse skal vi oplyse dig følgende:

 

Formål og lovgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at træffe en afgørelse i den sag, som du er en del af. Dette med baggrund i følgende lovgrundlag:

  • Lejelovens kapitel 18 om ”Huslejenævn og boligret”
  • Boligreguleringslovens kapitel 6 om ”Huslejenævn”
  • Almenlejelovens kapitel 17 om ”Beboerklagenævn og boligret”

Behandlingen af almindelige personoplysninger sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Følsomme personoplysninger behandles efter artikel 9, stk. 2, litra f, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Dit CPR-nummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

Hvilke oplysninger og til hvem

De personoplysninger, der behandles, er almindelige personoplysninger. Det er f.eks. dit navn og adresse, telefonnummer, e-mail og cpr.nr.

Kommunen registrerer de modtagne personoplysninger og videregiver kun personoplysningerne til andre modtagere, herunder offentlige myndigheder og private virksomheder, hvis der er et lovligt grundlag hertil.

Modtagerne af dine personoplysninger er: Din modpart i nævnssagen. Såfremt din modpart lader sig repræsentere af en anden f.eks. en advokat, organisation, forening, familiemedlem o.lign., vil dine oplysninger blive videregivet til denne repræsentant. Herudover vil dine oplysninger blive videregivet til nævnets medlemmer i forbindelse med, at nævnet skal træffe en afgørelse i din sag.

Dine oplysninger kan desuden blive videregivet til tredjeperson i tilfælde af anmodning om aktindsigt efter lovgivningen.

Kommunen sletter personoplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dine personoplysninger får vi dels fra folkeregisteret, dels er det oplysninger, som du selv giver os i forbindelse med sagsbehandlingen.

 

Dine rettigheder

Derudover har du ret til:

  • At få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
  • At få rettet urigtige personoplysninger om dig.
  • At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser af opfyldt.
  • At få slettet dine personoplysninger. Bemærk at sletning er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at personoplysningerne ikke kan slettes, f.eks. notatpligt, arkivloven, journaliseringspligt m.v.
  • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Odense Kommune på nedenstående kontaktoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Odense Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål om din sag, skal du kontakte:

Odense Kommune
Jura og Udvalg, Nævnssekretariatet
Politik og strategi
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36-38
5000 Odense C
Huslejenævnet: HLN.BKF@odense.dk

Beboerklagenævnet: BKLN.BKF@odense.dk

Digital postkasse: Du kan finde den digitale postkasse på www.borger.dk eller www.odense.dk.

 

 

Hvis du har specifikke spørgsmål, der udelukkende omhandler kommunens håndtering af dine personoplysninger, kan du kontakte Odense Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Digital postkasse: dpo-kontakt
Du kan også finde den digitale postkasse på www.odense.dk (i søgefeltet skal du skrive: ”databeskyttelsesrådgiveren”)

Adresse: Odense Kommune, Egeparken 2A, 7., 5240 Odense NØ, att.: DPO
Mail: dpo-kontakt@odense.dk

 

Hvis du vil klage

Du kan klage til Datatilsynet over Odense Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 33 19 32 00

Adresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Du kan også læse mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

By- og Kulturforvaltningen