Spring til indhold

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet er sammensat af en formand samt to andre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis de større boligforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Beboerklagenævnets sammensætning


Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker for en periode på op til 4 år.

I perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2018 er nævnets medlemmer følgende:

 

Formand: Dommer Anders Munch-Jensen

Suppleant: Dommer Ingrid Therkelsen 


Lejerrepræsentant: Per Ankersø

Suppleant: Poul Dahl 

 

Udlejerrepræsentant: Eva Jørgensen

Suppleant: Henning Bluhme


Social sagkyndig: Tom Rønning, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Suppleant: Susanne Kvolsgaard, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

 

Reglerne om Beboerklagenævnets organisation og virksomhed finder du i Almenlejelovens kapitel 17. Beboerklagenævn og boligret.

 

Beboerklagenævnet i Odense bliver betjent af et fælles sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn.

By- og Kulturforvaltningen