Spring til indhold

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet er sammensat af en formand samt to andre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis de større boligforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Beboerklagenævnets sammensætning


Udnævnelsen af formand og de øvrige medlemmer sker for en periode på op til 4 år.


I perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2026 er nævnets medlemmer følgende:


Formand: Dommer Anders Munch-Jensen
Suppleant: Dommer Jes Kjølbo Brems

Lejerrepræsentant: Per Ankersø
Suppleant: Peter Bækgaard Madsen

Udlejerrepræsentant: Eva Jørgensen
Suppleant: Henning Blume

Social sagkyndig: Tom Pedersen Rønning
Suppleant: Anne Lund Fuglsang


Reglerne om Beboerklagenævnets organisation og virksomhed finder du i Almenlejelovens kapitel 17. Beboerklagenævn og boligret.

 

Beboerklagenævnet i Odense bliver betjent af et fælles sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn.

By- og Kulturforvaltningen