Spring til indhold

Hvordan behandler beboerklagenævnet sagen

Beboerklagenævnets behandling af sager.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvordan behandler Beboerklagenævnet sagen?

Beboerklagenævnet er en forvaltningsmyndighed og indhenter derfor selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

 

De oplysninger, der er relevante for afgørelsen, bliver forelagt sagens parter til udtalelse.

 

Alle udtalelser skal foreligge skriftligt for nævnet. I de tilfælde, hvor en part ikke kommer med bemærkninger til sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.


By- og Kulturforvaltningen