Spring til indhold

Indbring en sag, når du er UDLEJER

Har du som udlejer en tvist med din(e) lejer(e), som enten huslejenævnet (privat udlejning) eller beboerklagenævnet (almene boliger) skal afgøre, så brug denne selvbetjeningsløsning

Se hvad du skal gøre som udlejer

Du skal være opmærksom på, at eftersom nævnene er neutrale, kan nævnene ikke rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig over for din modpart. Du kan i stedet rette henvendelse til den gratis retshjælp, en advokat m.v.

Sagsbehandlingstiden er typisk 3-8 måneder, men kan også vare op til 1 år. Dette kommer an på sagens omfang og karakter, og hvor hurtige sagens parter svarer under sagsbehandlingen.

Lejefastsættelse/rådgivning om lejeniveau

Nævnene kan ikke rådgive dig om lejeniveauet, eller hvilken leje du kan opkræve ved udlejning af din bolig. Er du ejer af én ejerbolig eller andelshaver, kan du under visse betingelser få en forhåndsgodkendelse af lejeniveauet. 

Gebyr

Under forløbet vil du blive opkrævet det lovpligtige gebyr for sagens behandling. 
Hvis du betaler via kontooverførsel, skal du foretage betalingen af gebyret før du gennemfører forløbet. Du kan overføre til nævnets bankkonto: 2206 3495369691. Husk kvittering for overførslen, da du skal vedhæfte kvitteringen som bilag.

Sager til huslejenævnet koster:

  • Almindelig sag 345,00 kr.
  • Forhåndsgodkendelse af lejeniveau 576,00 kr.
  • Forhåndsgodkendelse ifm. forbedring 345,00 kr.
  • Sager til beboerklagenævnet koster 161,00 kr.

Fuldmagt

Såfremt du som privatperson indbringer på vegne af en anden, vil du i forløbet blive bedt om at vedhæfte en fuldmagt.

Bilag

Inden du starter forløbet er det en god idé at have en indscannet lejekontrakt og andre relevante bilag klar. Du vil undervejs blive oplyst om, hvilke bilag der er nødvendige.

Hvis du indbringer på vegne af en eller flere udlejere, skal du vedhæfte en kopi af fuldmagt(er). Har du brug for en skabelon til udfyldelse af fuldmagt, kan du anvende denne: FULDMAGT

Hvis du har betalt det lovpligtige gebyr via kontooverførsel, vil du blive bedt om at vedhæfte kvitteringen for betalingen. 

 

Læs mere

Du kan læse mere om husleje- og beboerklagenævnet på Odense Kommunes hjemmeside

By- og Kulturforvaltningen