Spring til indhold

Hvad koster det at få behandlet en sag i huslejenævnet?

Omkostninger ved behandling af sager i huslejenævnet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pr. 1/1-2024 koster det 357,00 kr. at få behandlet en sag. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

 

Du skal betale beløbet samtidig med, at du afleverer klagen. Du kan også overføre beløbet til nævnets konto i Nordea: 2206 3495369691.

 

Husk at oplyse adressen på det lejemål klagen drejer sig om og at oplyse dit navn og nuværende adresse ved overførslen.

  

Fra 1/1-2024 skal udlejeren betale et beløb på 6.827,00 kr. til huslejenævnet, når lejeren får fuldt medhold. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. 

Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med sagens behandling.


By- og Kulturforvaltningen