Spring til indhold

Hvilke sager kan du indbringe for Huslejenævnet?

Huslejenævnet i Odense behandler kun tvister i lejemål, der ligger i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Du kan derfor kun indbringe en sag for Huslejenævnet i Odense, hvis du har et af følgende postnumre:

5000 Odense C

5200 Odense V

5210 Odense NV

5220 Odense SØ

5230 Odense M

5240 Odense NØ

5250 Odense SV

5260 Odense S

5270 Odense N

5320 Agedrup

5491 Blommenslyst

 

 

Huslejenævnet kan behandle sager som f.eks.:

 

- Huslejens størrelse

- Lejeforhøjelser

- Istandsættelse i forbindelse med fraflytning

- Afregning af depositum

- Vedligeholdelsespligt

- Forbrugsregnskaber (varme, vand og el)

- Stigning i acontobeløb

- Mangler ved lejeforholdets begyndelse

- Lejers overtrædelse af god skik og orden

 

Både udlejer og lejer kan indbringe sager for Huslejenævnet

 

Huslejenævnet har ikke kompetence til at behandle alle tvister mellem

lejere og udlejere. Det drejer sig bla. om sager, der vedrører:

 

- Opsigelse og ophævelse af lejemålet

- Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
- Mægling af forlig og ekspedition af pengebeløb mellem parterne

- Almindelig rådgivning og vejledning om lejens størrelse, herunder forældrekøb og fastsættelse af husleje ved udlejning

 

 

By- og Kulturforvaltningen