Spring til indhold

Hvordan klager jeg over Huslejenævnets afgørelse?

Se hvordan du klager over Huslejenævnets afgørelser.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når huslejenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen.


Er du utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe den for boligretten inden for en frist på 4 uger. Dette kan du ikke gøre ved at henvende dig til nævnet. Du skal i stedet indgive en stævning til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.


Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Ønsker du hjælp til at udfærdige en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan du søge bistand hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.


Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et evt. tilgodehavende.


Såfremt udlejeren ikke har efterlevet tre eller flere huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan dette indberettes til Grundejernes Investeringsfond. Udlejeren kan herefter ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme.

By- og Kulturforvaltningen