Spring til indhold

Hvordan klager jeg over Huslejenævnets afgørelse?

Se hvordan du klager over Huslejenævnets afgørelser.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Huslejenævnet

Nørregade 36
5000 Odense C
65 51 26 60

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Huslejenaevnet

Email

hln.bkf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Fre 10:00 - 12:00

COVID-19

På grund af COVID19 er der i øjeblikket ikke mulighed for personlig henvendelse.

Se info om Huslejenævnet og coronavirus på 
www.odense.dk/huslejenævnet

Medarbejdere:

Lillian Skov Petersen
Anne Holsteen Jessen

Kontonummer:

Nordea, 2206 3495 369691

Når huslejenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen.


Er du utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe den for boligretten inden for en frist på 4 uger. Dette kan du ikke gøre ved at henvende dig til nævnet. Du skal i stedet indgive en stævning til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.


Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Ønsker du hjælp til at udfærdige en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan du søge bistand hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.


Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et evt. tilgodehavende.


Såfremt udlejeren ikke har efterlevet tre eller flere huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan dette indberettes til Grundejernes Investeringsfond. Udlejeren kan herefter ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme.

By- og Kulturforvaltningen