Spring til indhold

Hvordan får jeg råd og vejledning?

Læs om hvor du kan søge hjælp i forbindelse med indbringelse af en sag.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Nævnet vejleder dig om, hvilke typer sager du kan indbringe for Huslejenævnet, og hvordan du skal forholde dig i forbindelse med indbringelsen.

 

Huslejenævnet er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning til lejer eller udlejer, ligesom nævnet ikke optræder på den ene parts side. Det er således ikke huslejenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

 

Du kan søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller retshjælpen. Retshjælpen er gratis, men det forventes, at du melder dig ind i organisationen, hvis du ønsker at få hjælp. Se

 

Nyttige links

 

Nævnet skal dog i forbindelse med sager om overtrædelse af husorden i fornødent omfang hjælpe parterne med at afgive skriftlige udtalelser i sagen.

 

Lejefastsættelse/lejeniveau

Huslejenævnet har heller ikke mulighed for at rådgive om lejens størrelse. Har du brug for oplysning af lejeniveauet f.eks. ved udlejning af din ejerlejlighed, dit hus eller et værelse, kan du i stedet rette henvendelse til en grundejerforening, Ejendomsforeningen Fyn, en advokat, ejendomsmægler m.v. Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med denne henvendelse.

 

Huslejenævnet kan rådgive om lejeniveauet, når følgende betingelser er opfyldt:

 

- Du skal være ejer af en ejerbolig eller andelshaver i en andelsboligforening

- Du må ikke eje andre udlejede ejerboliger

- Du skal betale et gebyr på pt. kr. 504,00

 

 
By- og Kulturforvaltningen